TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Rannu küla veevärk
Aadressid
  • Rannu küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
OÜ Aseri Kommunaal
Aadress
Aseri alevik, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Telefon
+372 3351223
Veebiaadress
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
38 proovivõttu (lehekülg 1/4)
30. mai 2023 Rannu küla veevärk Rannu küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 12
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 14 ebaloomulike muutusteta
Elektrijuhtivus μS/cm 1110 2500
Hägusus (NTU) NTU 0.65
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
pH pH ühik 7.67 6.5 kuni 9.5
20. aprill 2022 Rannu küla veevärk Rannu küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 1082 2500
Hägusus (NTU) NTU 0.89
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.78 6.5 kuni 9.5
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 13.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
11. jaanuar 2022 Rannu küla pumbajaam Rannu küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
pH pH ühik 7.84 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 11.6
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 3 ebaloomulike muutusteta
Elektrijuhtivus μS/cm 1097 2500
Hägusus (NTU) NTU 1.73
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
28. september 2021 Rannu KosikPT toitlustus Rannu küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 4 ebaloomulike muutusteta
20. aprill 2021 Rannu küla veevärk Rannu küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 10.3
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
Elektrijuhtivus μS/cm 1109 2500
Hägusus (NTU) NTU 1.6
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.71 6.5 kuni 9.5
09. aprill 2020 Rannu küla veevärk Rannu küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Elektrijuhtivus μS/cm 1077 2500
Hägusus (NTU) NTU 0.78
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 11.5
pH pH ühik 7.73 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
15. oktoober 2019 Rannu küla veevärk Rannu küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 10.9
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
pH pH ühik 7.41 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 1094 2500
Hägusus (NTU) NTU 1.03
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 3
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 3
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
23. aprill 2019 Rannu küla veevärk Rannu küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 1095 2500
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 5 ebaloomulike muutusteta
Hägusus (NTU) NTU 0.88
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 3
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 3
pH pH ühik 7.72 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 9.3
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
06. detsember 2018 Rannu küla veevärk Rannu küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Mangaan µg/l <30 50
25. september 2018 Rannu küla veevärk Rannu küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Nitrit mg/l 0.01 0.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 165 ebaloomulike muutusteta
Ammoonium mg/l 0.24 0.50
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 24.8
Nitraat mg/l <1 50
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Fluoriid mg/l 1.2 1.5
Elektrijuhtivus μS/cm 1103 2500
Hägusus (NTU) NTU 1.15
Kloriid mg/l 227 250
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Mangaan µg/l 106 50
Oksüdeeritavus mg/l O2 2.34 5.0
pH pH ühik 7.81 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l 165.7 200
Sulfaat mg/l 4.8 250
Pendimetaliin µg/l Ei leitud 0.1
Prokloraas µg/l Ei leitud 0.1
Propikonasool µg/l Ei leitud 0.1
Protiokonasool-destio µg/l Ei leitud 0.1
Soksamiid µg/l Ei leitud 0.1
Tebufenosiid µg/l Ei leitud 0.1
Tebukonasool µg/l Ei leitud 0.1
Tetrakonasool µg/l Ei leitud 0.1
Tiametoksaam µg/l Ei leitud 0.1
DEET µg/l Ei leitud 0.1
Bentasoon µg/l Ei leitud 0.1
Dodiin µg/l Ei leitud 0.1
Fenpropimorf µg/l Ei leitud 0.1
Imidaklopriid μg/l Ei leitud 0.1
MCPP-p µg/l Ei leitud 0.1
Metüül-metsulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
Metobromuroon μg/l Ei leitud 0.1
Metkonasool µg/l Ei leitud 0.1
Metüül-tiofeensulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
Klopüraliid µg/l Ei leitud 0.1
Fluasifop µg/l Ei leitud 0.1
Fenbukonasool µg/l Ei leitud 0.1
Etofumesaat µg/l Ei leitud 0.1
Difenokonasool µg/l Ei leitud 0.1
2,4,5-T µg/l Ei leitud 0.1
MCPB µg/l Ei leitud 0.1
MCPA µg/l Ei leitud 0.1
Klotianidiin μg/l Ei leitud 0.1
Fluroksüpüür µg/l Ei leitud 0.1
Fenpropidiin µg/l Ei leitud 0.1
Dinikonasool µg/l Ei leitud 0.1
2,4-D µg/l Ei leitud 0.1
Alakloor µg/l Ei leitud 0.1
Aldikarb-sulfoon µg/l Ei leitud 0.1
Tsüprokonasool µg/l Ei leitud 0.1
Tsüanasiin µg/l Ei leitud 0.1
Triflumuroon µg/l Ei leitud 0.1
Triasulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
Triadimenool µg/l Ei leitud 0.1
Paklobutrasool µg/l Ei leitud 0.1
Oksadiksüül µg/l Ei leitud 0.1
Lõhn 1 Tarbijale vastuvõetav
Maitse 1 Tarbijale vastuvõetav
Värvus 1 Tarbijale vastuvõetav
Hägusus 1 Tarbijale vastuvõetav
Seleen µg/l 1.3 10
Nikkel µg/l <1 20
Tsüaniid µg/l <3 50
Benseen µg/l <0.1 1.0
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Naatrium mg/l 107.3 200
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
Alumiinium µg/l 10 200
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
Kroom µg/l <0.2 50
Plii µg/l 0.5 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Arseen µg/l <0.1 10
Boor mg/l 0.16 1.0
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Vask mg/l 0.001 2.0