TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Panga Külalistemaja
Aadressid
  • Panga küla, Saaremaa vald, Saare maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Sadama Talu OÜ
Aadress
Sadama, 94235 Meiuste küla, Saaremaa vald, Saare maakond
Telefon
+372 5024049
Veebiaadress
E-post
vallisalliksoon@gmail.com
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
2 proovivõttu
23. august 2016 Külalistemaja köögi kraan Panga küla, Mustjala vald, Saare maakond
Mangaan µg/l 8 50
pH pH ühik 8.1 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 1182 2500
Fluoriid mg/l 1.1 1.5
Ammoonium mg/l 0.06 0.50
Raud µg/l 76 200
Hägusus (NTU) NTU 4.8
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 16
23. august 2016 Külalistemaja köögi kraan Panga küla, Mustjala vald, Saare maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 70 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 31 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 84 0