TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Pidula Forelli Puhkeküla
Aadressid
  • Pidula kalakasvatus, Kallaste küla, Saaremaa vald, Saare maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Saarepuhkus OÜ
Aadress
J. Smuuli tn 35-18, 93811 Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond
Telefon
+372 56213743
Veebiaadress
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
2 proovivõttu
23. august 2016 Köögi kraan Kallaste küla, Kihelkonna vald, Saare maakond
Naatrium mg/l 37.7 200
Mangaan µg/l 54 50
Sulfaat mg/l 44 250
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 698 2500
Fluoriid mg/l 0.14 1.5
Kloriid mg/l 14 250
Ammoonium mg/l 0.03 0.50
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.96 5.0
Raud µg/l 1220 200
Hägusus (NTU) NTU 5.0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Boor mg/l 0.10 1.0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 36
23. august 2016 Köögi kraan Kallaste küla, Kihelkonna vald, Saare maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0