TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Mälgi küla ühisveevärk
Aadressid
  • Mälgi küla, Elva vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Emajõe Veevärk
Aadress
Sõbra tn 56, 50106 Tartu linn, Tartu linn
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
13 proovivõttu (lehekülg 1/2)
14. juuni 2023 Mälgi küla kortermaja Suur-Erumäe
Elektrijuhtivus μS/cm 763 2500
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 22 ebaloomulike muutusteta
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Nitraat mg/l 44 50
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <5
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l <20 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
24. august 2021 Erumäe 2 Suur-Erumäe, Mälgi küla, Elva vald, Tartu maakond
Nitraat mg/l 43 50
Raud µg/l <20 200
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.1 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 665 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
05. august 2020 Erumäe 2 Suur-Erumäe, Mälgi küla, Elva vald, Tartu maakond
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 36 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l 33 200
Nitraat mg/l 43 50
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 682 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
29. aprill 2020 Erumäe 2 Suur-Erumäe, Mälgi küla, Elva vald, Tartu maakond
Naatrium mg/l 5.3 200
Nitraat mg/l 42 50
Sulfaat mg/l 30 250
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Nitrit mg/l <0.002 0.5
Elektrijuhtivus μS/cm 675 2500
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
17. oktoober 2019 Erumäe 2 Suur-Erumäe, Mälgi küla, Elva vald, Tartu maakond
Fluoriid mg/l 0.2 1.5
Naatrium mg/l 5.5 200
Nitraat mg/l 43 50
Sulfaat mg/l 27 250
Elektrijuhtivus μS/cm 613 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Nitrit mg/l <0.002 0.5
19. september 2019 Erumäe 2 Suur-Erumäe, Mälgi küla, Elva vald, Tartu maakond
Naatrium mg/l 5.6 200
Sulfaat mg/l 26 250
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 636 2500
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Nitraat mg/l 45 50
Nitrit mg/l <0.002 0.5
13. august 2019 Erumäe 2 Suur-Erumäe, Mälgi küla, Elva vald, Tartu maakond
Nitraat mg/l 43 50
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 8.3
Raud µg/l <20 200
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 469 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
25. oktoober 2018 Erumäe 2 Suur-Erumäe, Mälgi küla, Elva vald, Tartu maakond
Nitraat mg/l 44 50
18. oktoober 2018 Erumäe 2 Suur-Erumäe, Mälgi küla, Elva vald, Tartu maakond
Nitraat mg/l 57 50
Elektrijuhtivus μS/cm 711 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
Nitrit mg/l <0.002 0.5
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Naatrium mg/l 5.3 200
Sulfaat mg/l 29 250
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
28. august 2018 Erumäe 2 Suur-Erumäe, Mälgi küla, Elva vald, Tartu maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 8.6
Nitraat mg/l 45 50
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 6 ebaloomulike muutusteta
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 656 2500
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Raud µg/l <20 200