TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Altja Kõrtsi veevärk
Aadressid
  • Altja küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
SA Virumaa Muuseumid
Aadress
Tallinna 3, 44306 Rakvere linn
Telefon
+372 3225500
Veebiaadress
E-post
info@svm.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
17 proovivõttu (lehekülg 1/2)
02. juuni 2022 Altja Kõrtsi köök Altja küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 6 ebaloomulike muutusteta
Elektrijuhtivus μS/cm 341 2500
Hägusus (NTU) NTU 0.54
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.85 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 8.6
29. juuni 2021 Altja Kõrtsi köök Altja küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 5 ebaloomulike muutusteta
Elektrijuhtivus μS/cm 348 2500
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 10.1
pH pH ühik 7.77 6.5 kuni 9.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU 1.2
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
18. juuni 2020 Altja Kõrtsi köök Altja küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 13.9
pH pH ühik 7.84 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Ammoonium mg/l 0.34 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 349 2500
18. juuni 2020 Altja Kõrtsi köök Altja küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Alumiinium µg/l <5.0 200
Vask mg/l 0.001 2.0
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Arseen µg/l <0.1 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Plii µg/l <0.1 10
Kroom µg/l <0.2 50
Nikkel µg/l <1.0 20
Seleen µg/l <1.0 10
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
Naatrium mg/l 11.4 200
18. juuni 2019 Altja Kõrtsi köök Altja küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
pH pH ühik 7.78 6.5 kuni 9.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Elektrijuhtivus μS/cm 348 2500
Ammoonium mg/l 0.38 0.50
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 11.2
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
18. juuni 2019 Altja Kõrtsi köök Altja küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Ra-226 efektiivdoos mSv/a 0.012
Ra-228 efektiivdoos mSv/a 0.019
Efektiivdoos mSv/aastas 0.031 0.10
23. august 2018 Altja Kõrtsi köök Altja küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 4 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l 0.36 0.50
Hägusus (NTU) NTU 1.03
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
pH pH ühik 7.72 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
Elektrijuhtivus μS/cm 343 2500
23. august 2018 Altja Kõrtsi köök Altja küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Boor mg/l 0.12 1.0
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Tsüaniid µg/l <3 50
Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
05. oktoober 2017 Altja Kõrtsi köök Altja küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Raud µg/l <100 200
25. juuli 2017 Altja Kõrtsi köök Altja küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Raud µg/l 524 200