TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Aseri aleviku veevärk
Aadressid
  • Aseri alevik, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
OÜ Aseri Kommunaal
Aadress
Aseri alevik, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Telefon
+372 3351223
Veebiaadress
E-post
kommunaal@aserivv.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
103 proovivõttu (lehekülg 1/11)
14. juuni 2022 Aseri Keskkool Kooli tn 2, Aseri alevik, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 790 2500
Hägusus (NTU) NTU 0.74
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.87 6.5 kuni 9.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 3 ebaloomulike muutusteta
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 11.0
28. veebruar 2022 Aseri Keskkool Kooli tn 2, Aseri alevik, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 752 2500
Hägusus (NTU) NTU 1.3
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.78 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 12.1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 5 ebaloomulike muutusteta
11. jaanuar 2022 Aseri pumbajaam Aseri alevik, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 782 2500
Hägusus (NTU) NTU 0.73
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 8 ebaloomulike muutusteta
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.92 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 8.8
21. detsember 2021 Aseri Keskkool Kooli tn 2, Aseri alevik, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.76 6.5 kuni 9.5
07. detsember 2021 Aseri Keskkool Kooli tn 2, Aseri alevik, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
pH pH ühik 7.74 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 8.9
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 34 ebaloomulike muutusteta
Hägusus (NTU) NTU 0.68
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 3
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 3
Elektrijuhtivus μS/cm 761 2500
10. august 2021 MTÜ Lille Turvakodu Tehase tn 6, Aseri alevik, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Kloriid mg/l 90.5 250
Nitrit mg/l 0.005 0.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 14 ebaloomulike muutusteta
Sulfaat mg/l <2.8 250
Raud µg/l 66.8 200
pH pH ühik 7.88 6.5 kuni 9.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 <0.3 5.0
Ammoonium mg/l 0.28 0.50
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 14.5
Nitraat mg/l <1 50
Mangaan µg/l 50 50
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU 1.43
Fluoriid mg/l 0.7 1.5
Elektrijuhtivus μS/cm 758 2500
10. august 2021 MTÜ Lille Turvakodu Tehase tn 6, Aseri alevik, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Boor mg/l 0.13 1.0
Seleen µg/l <2.0 10
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Kaadmium µg/l <0.2 5.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Benseen µg/l <0.1 1.0
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Trihalometaanide summa µg/l 5 100
Naatrium mg/l 52.9 200
Tsüaniid µg/l <3 50
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
Alumiinium µg/l <8.0 200
Vask mg/l 0.002 2.0
Elavhõbe µg/l <0.4 1.0
Arseen µg/l <0.2 10
Antimon µg/l <0.2 5.0
Plii µg/l 1.2 10
Kroom µg/l <0.3 50
Nikkel µg/l <2.0 20
10. august 2021 MTÜ Lille Turvakodu Tehase tn 6, Aseri alevik, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
21. mai 2021 Aseri Keskkool Kooli tn 2, Aseri alevik, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 721 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 8.7
pH pH ühik 7.87 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
09. veebruar 2021 Aseri Keskkool Kooli tn 2, Aseri alevik, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 57 ebaloomulike muutusteta
Elektrijuhtivus μS/cm 708 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 6.6
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0