TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Aseri aleviku veevärk
Aadressid
  • Aseri alevik, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
OÜ Aseri Kommunaal
Aadress
Aseri alevik, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Telefon
+372 3351223
Veebiaadress
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
123 proovivõttu (lehekülg 1/13)
28. veebruar 2024 Aseri Kool Kooli tn 2, Aseri alevik, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 798 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.87 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 9.4
28. veebruar 2024 Aseri Kool Kooli tn 2, Aseri alevik, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 6 ebaloomulike muutusteta
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
14. detsember 2023 Aseri Kool Kooli tn 2, Aseri alevik, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 31 ebaloomulike muutusteta
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
pH pH ühik 7.86 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 785 2500
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 5.4
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
06. september 2023 MTÜ Lille Turvakodu Tehase tn 6, Aseri alevik, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Ammoonium mg/l 0.26 0.50
07. august 2023 MTÜ Lille Turvakodu Tehase tn 6, Aseri alevik, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Raud µg/l <40 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
Fluoriid mg/l 0.76 1.5
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Mangaan µg/l <30 50
Kloriid mg/l 126.6 250
Nitraat mg/l <1 50
Nitrit mg/l 0.004 0.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.34 5.0
pH pH ühik 7.88 6.5 kuni 9.5
Sulfaat mg/l <2.8 250
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 4.1
Ammoonium mg/l 1.3 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 811 2500
07. august 2023 MTÜ Lille Turvakodu Tehase tn 6, Aseri alevik, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
Diasinoon µg/l ei leitud 0.1
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
Heksaklorobenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
Heptakloorepoksiid (isomeeride summa) ng/l ei leitud 30
07. august 2023 MTÜ Lille Turvakodu Tehase tn 6, Aseri alevik, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
Tsüaniid µg/l <3 50
Naatrium mg/l 75.7 200
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Benseen µg/l <0.1 1.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Kaadmium µg/l <0.2 5.0
Seleen µg/l <2 20
Nikkel µg/l <2 20
Kroom µg/l <0.4 50
Plii µg/l <0.3 10
Antimon µg/l <0.3 10.0
Arseen µg/l <0.2 10
Elavhõbe µg/l <0.3 1.0
Vask mg/l <0.002 2.0
Alumiinium µg/l <8 200
Boor mg/l 0.14 1.5
30. mai 2023 Aseri Kool Kooli tn 2, Aseri alevik, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 813 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 9.4
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
pH pH ühik 7.82 6.5 kuni 9.5
22. veebruar 2023 Aseri Kool Kooli tn 2, Aseri alevik, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 761 2500
pH pH ühik 7.85 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 9.2
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 3 ebaloomulike muutusteta
06. detsember 2022 MTÜ Lille Turvakodu Tehase tn 6, Aseri alevik, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Mangaan µg/l <30 50