TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Meremõisa küla veevärk
Aadressid
  • Meremõisa küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Aiandusühistu Tornimäe Eva
Veebiaadress
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
2 proovivõttu
08. juuni 2016 EVA Ringtee 29
Raud µg/l 54 200
Mangaan µg/l 77 50
Hägusus (NTU) NTU <1
08. juuni 2016 EVA Ringtee 29
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 130 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0