TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Valkla Ranna veevärk
Aadressid
  • Metsakuru, Valkla küla, Kuusalu vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Valkla LKD OÜ
Aadress
Rannaliiva, 74630 Valkla küla, Kuusalu vald, Harju maakond
Telefon
Veebiaadress
E-post
valklapuhkekeskus@gmail.com
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
17 proovivõttu (lehekülg 1/2)
29. september 2021 Valkla Ranna restoran Valkla küla, Kuusalu vald, Harju maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 8880 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 759 2500
Hägusus (NTU) NTU 5.13
Lõhn (pallides) pall 0
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik 2
11. juuni 2020 Valkla Ranna pumpla Metsakuru, Valkla küla, Kuusalu vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 5 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml >300 ebaloomulike muutusteta
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
11. juuni 2020 Valkla Ranna pumpla Metsakuru, Valkla küla, Kuusalu vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 180 ebaloomulike muutusteta
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
11. juuni 2020 Valkla Ranna restoran Valkla küla, Kuusalu vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 3 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 138 ebaloomulike muutusteta
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
22. jaanuar 2020 Valkla Ranna restoran Valkla küla, Kuusalu vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 18.1 0
22. jaanuar 2020 Valkla Ranna pumpla Metsakuru, Valkla küla, Kuusalu vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 13.4 0
18. detsember 2019 Valkla Ranna restoran Valkla küla, Kuusalu vald, Harju maakond
Triasulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
Soksamiid µg/l Ei leitud 0.1
Tebukonasool µg/l Ei leitud 0.1
Metüül-metsulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
Metkonasool µg/l Ei leitud 0.1
Imidaklopriid μg/l Ei leitud 0.1
Klopüraliid µg/l Ei leitud 0.1
Oksadiksüül µg/l Ei leitud 0.1
Metüül-tiofeensulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
MCPB µg/l Ei leitud 0.1
MCPA µg/l Ei leitud 0.1
Fluroksüpüür µg/l Ei leitud 0.1
Fluasifop µg/l Ei leitud 0.1
Fenpropimorf µg/l Ei leitud 0.1
Fenpropidiin µg/l Ei leitud 0.1
Fenbukonasool µg/l Ei leitud 0.1
Etofumesaat µg/l Ei leitud 0.1
Dodiin µg/l Ei leitud 0.1
Dinikonasool µg/l Ei leitud 0.1
Difenokonasool µg/l Ei leitud 0.1
Tsüanasiin µg/l Ei leitud 0.1
Triflumuroon µg/l Ei leitud 0.1
Metobromuroon μg/l Ei leitud 0.1
Tsüprokonasool µg/l Ei leitud 0.1
Tiametoksaam µg/l Ei leitud 0.1
Tetrakonasool µg/l Ei leitud 0.1
Tebufenosiid µg/l Ei leitud 0.1
Prokloraas µg/l Ei leitud 0.1
Paklobutrasool µg/l Ei leitud 0.1
Bentasoon µg/l Ei leitud 0.1
Aldikarb-sulfoon µg/l Ei leitud 0.1
Alakloor µg/l Ei leitud 0.1
2,4-D µg/l Ei leitud 0.1
2,4,5-T µg/l Ei leitud 0.1
Triadimenool µg/l Ei leitud 0.1
Protiokonasool-destio µg/l Ei leitud 0.1
Propikonasool µg/l Ei leitud 0.1
Pendimetaliin µg/l Ei leitud 0.1
DEET µg/l Ei leitud 0.1
Klotianidiin μg/l Ei leitud 0.1
MCPP-p µg/l Ei leitud 0.1
06. august 2019 Valkla Ranna restoran Valkla küla, Kuusalu vald, Harju maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.72 5.0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 810 2500
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3
06. august 2019 Valkla Ranna restoran Valkla küla, Kuusalu vald, Harju maakond
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 6 ebaloomulike muutusteta
23. juuli 2018 Valkla Ranna restoran Valkla küla, Kuusalu vald, Harju maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Nitraat mg/l 1.4 50
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Nitrit mg/l <0.010 0.5
Kloriid mg/l 250 250
Elektrijuhtivus μS/cm 981 2500
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Sulfaat mg/l 3 250
Mangaan µg/l <5 50
Naatrium mg/l 61.3 200
Alumiinium µg/l <10 200
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5