TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Laagrikeskus Talu veevärk
Aadressid
  • Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
SA EELK Laagrikeskus Talu
Aadress
Mihkli tee 6, 76414 Rahula küla, Saku vald, Harju maakond
Telefon
+372 5091912
Veebiaadress
E-post
talu@eelk.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
11 proovivõttu (lehekülg 1/2)
11. november 2019 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Elektrijuhtivus μS/cm 522 2500
Raud µg/l 21 200
Ammoonium mg/l 0.27 0.50
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
11. november 2019 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
19. november 2018 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Raud µg/l 19 200
Elektrijuhtivus μS/cm 488 2500
19. november 2018 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond
Ra-226 mBq/l 0.040
Ra-228 mBq/l 0.036
Efektiivdoos mSv/aastas 0.03 0.10
07. juuni 2018 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
16. juuni 2017 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.6 5.0
Raud µg/l 13 200
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 2
Ammoonium mg/l 0.24 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 493 2500
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Sulfaat mg/l 4 250
Mangaan µg/l <5 50
Naatrium mg/l 55.5 200
25. mai 2016 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
25. mai 2016 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond
cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
25. mai 2016 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond
Naatrium mg/l 51.3 200
Tsüaniid µg/l <3 50
Alumiinium µg/l <10 200
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2
Boor mg/l 0.63 1.0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Nitraat mg/l <0.45 50
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Raud µg/l 34 200
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.8 5.0
Ammoonium mg/l 0.25 0.50
Nitrit mg/l <0.010 0.5
Kloriid mg/l 33 250
Fluoriid mg/l 0.71 1.5
Elektrijuhtivus μS/cm 476 2500
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Sulfaat mg/l 4 250
Arseen µg/l <0.2 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Plii µg/l 0.2 10
Kroom µg/l <0.4 50
Nikkel µg/l <1.0 20
Mangaan µg/l <5 50
Seleen µg/l <1.0 10
Kaadmium µg/l <0.05 5.0
Vask mg/l <0.01 2.0
17. märts 2015 EELK Laagrikeskus Talu Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta