TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Nõmmeveski Puhkemaja
Aadressid
  • Kiviku, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Rando Nooska
Aadress
Väikevälja t., 74815 Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond
Telefon
+372 6078235
Veebiaadress
E-post
nommeveski@turismiweb.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
11 proovivõttu (lehekülg 1/2)
20. november 2019 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 57 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
04. detsember 2018 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond
Nikkel µg/l <1.0 20
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
Tsüaniid µg/l <3 50
Benseen µg/l <0.1 1.0
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
Seleen µg/l <1.0 10
Kroom µg/l <0.2 50
Plii µg/l <0.1 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Arseen µg/l <0.1 10
Kloriid mg/l <3 250
Nitrit mg/l <0.010 0.5
Nitraat mg/l <0.45 50
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Boor mg/l 0.08 1.0
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Vask mg/l 0.002 2.0
Fluoriid mg/l 0.6 1.5
Alumiinium µg/l 6.4 200
04. detsember 2018 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond
Tiametoksaam µg/l Ei leitud 0.1
Metobromuroon μg/l Ei leitud 0.1
Tsüprokonasool µg/l Ei leitud 0.1
Tsüanasiin µg/l Ei leitud 0.1
Triflumuroon µg/l Ei leitud 0.1
Triasulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
Triadimenool µg/l Ei leitud 0.1
Tetrakonasool µg/l Ei leitud 0.1
Tebukonasool µg/l Ei leitud 0.1
Tebufenosiid µg/l Ei leitud 0.1
Soksamiid µg/l Ei leitud 0.1
Protiokonasool-destio µg/l Ei leitud 0.1
Propikonasool µg/l Ei leitud 0.1
Pendimetaliin µg/l Ei leitud 0.1
Paklobutrasool µg/l Ei leitud 0.1
Oksadiksüül µg/l Ei leitud 0.1
Metüül-tiofeensulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
Metüül-metsulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
Metkonasool µg/l Ei leitud 0.1
Fluroksüpüür µg/l Ei leitud 0.1
Fluasifop µg/l Ei leitud 0.1
Fenpropimorf µg/l Ei leitud 0.1
Fenpropidiin µg/l Ei leitud 0.1
Fenbukonasool µg/l Ei leitud 0.1
Etofumesaat µg/l Ei leitud 0.1
Dodiin µg/l Ei leitud 0.1
Dinikonasool µg/l Ei leitud 0.1
Difenokonasool µg/l Ei leitud 0.1
DEET µg/l Ei leitud 0.1
Bentasoon µg/l Ei leitud 0.1
Aldikarb-sulfoon µg/l Ei leitud 0.1
Alakloor µg/l Ei leitud 0.1
2,4-D µg/l Ei leitud 0.1
2,4,5-T µg/l Ei leitud 0.1
Prokloraas µg/l Ei leitud 0.1
MCPP-p µg/l Ei leitud 0.1
MCPB µg/l Ei leitud 0.1
MCPA µg/l Ei leitud 0.1
Klotianidiin μg/l Ei leitud 0.1
Klopüraliid µg/l Ei leitud 0.1
Imidaklopriid μg/l Ei leitud 0.1
01. august 2018 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
19. juuni 2018 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 353 2500
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml >300 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l 210 200
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 9
Oksüdeeritavus mg/l O2 2.4 5.0
Ammoonium mg/l 0.17 0.50
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Sulfaat mg/l <3 250
Mangaan µg/l 489 50
Naatrium mg/l 4.7 200
10. detsember 2017 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 47 ebaloomulike muutusteta
10. detsember 2017 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond
Ammoonium mg/l <0.07 0.50
Naatrium mg/l 2.3 200
Kaalium mg/l 3.7
Kaltsium mg/l 38.7
Magneesium mg/l 11.8
Raud µg/l 180 200
Kloriid mg/l 6.7 250
Sulfaat mg/l <3.3 250
Läbipaistvus kraadi >30
Nitraat mg/l 2.5 50
Nitrit mg/l <0.004 0.5
Karbonaat <0.6
Vesinikkarbonaadid (mg/l) mg/l 207.5
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Fluorene μg/l 480
Kuivjääk mg/l 225.5
Vaba CO2 mg/l 17.6
Mangaan µg/l <20 50
Elektrijuhtivus μS/cm 311 2500
Värvus (kraadides) kraadi 5
Lõhn (pallides) pall 1
22. september 2016 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 22 ebaloomulike muutusteta
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
22. september 2016 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond
Sulfaat mg/l 10.0 250
Nitraat mg/l 3.9 50
Nitrit mg/l <0.004 0.5
Karbonaat <6.0
Vesinikkarbonaadid (mg/l) mg/l 189.1
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Mangaan µg/l <20 50
Elektrijuhtivus μS/cm 295 2500
Värvus (kraadides) kraadi 5
Lõhn (pallides) pall 1
Raud µg/l 200 200
Magneesium mg/l 6.9
Kaltsium mg/l 52.7
Kaalium mg/l 2.5
Naatrium mg/l 1.8 200
Ammoonium mg/l <0.07 0.50
Kloriid mg/l 3.5 250
26. august 2015 Nõmmeveski Puhkemaja Väikevälja, Nõmmeveski küla, Kuusalu vald, Harju maakond
Nitrit mg/l 0.009 0.5
Elektrijuhtivus μS/cm 430 2500
Hägusus (NTU) NTU <5
Lõhn (pallides) pall 1
Oksüdeeritavus mg/l O2 2.8 5.0
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
Värvus (kraadides) kraadi 5
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 2.92
Raud µg/l 280 200
Sulfaat mg/l 25 250
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l 0.21 0.50
Fluoriid mg/l 0.42 1.5
Kloriid mg/l 10.1 250
Mangaan µg/l 42 50
Naatrium mg/l 3.6 200
Nitraat mg/l <0.4 50