TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Tee motelli veevärk
Aadressid
  • Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Artur OÜ
Aadress
Rõmeda küla 45202, 45202 Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond
Telefon
+372 6351572
Veebiaadress
E-post
gajane87@mail.ru
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
13 proovivõttu (lehekülg 1/2)
14. september 2021 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
pH pH ühik 7.78 6.5 kuni 9.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 14.6
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Ammoonium mg/l 0.09 0.50
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU 0.97
Elektrijuhtivus μS/cm 240 2500
10. september 2020 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 8.11 6.5 kuni 9.5
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 278 2500
Hägusus (NTU) NTU 0.54
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 6.8
24. september 2019 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 365 2500
Hägusus (NTU) NTU 0.7
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 8.7
24. september 2019 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Benseen µg/l <0.1 1.0
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Trihalometaanide summa µg/l <1.0 100
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
04. september 2018 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.69 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 276 2500
04. september 2018 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond
cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
Tsüaniid µg/l <3 50
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
Boor mg/l 0.12 1.0
24. august 2017 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond
Raud µg/l <100 200
18. juuli 2017 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 5 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.42 6.5 kuni 9.5
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 338 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
18. juuli 2017 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond
Plii µg/l <0.1 10
Kroom µg/l <0.2 50
Nikkel µg/l <1 20
Seleen µg/l <1 10
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
Vask mg/l <0.001 2.0
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Arseen µg/l 0.2 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
07. juuni 2017 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml >300 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 11 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Mangaan µg/l <30 50
Raud µg/l 471 200