TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Tee motelli veevärk
Aadressid
  • Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Artur OÜ
Veebiaadress
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
16 proovivõttu (lehekülg 1/2)
20. oktoober 2023 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 279 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.74 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 9.4
20. oktoober 2023 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 9 ebaloomulike muutusteta
29. september 2022 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 231 2500
Hägusus (NTU) NTU 0.6
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
pH pH ühik 7.88 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 10.6
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
14. september 2021 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
pH pH ühik 7.78 6.5 kuni 9.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 14.6
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Ammoonium mg/l 0.09 0.50
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU 0.97
Elektrijuhtivus μS/cm 240 2500
10. september 2020 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 8.11 6.5 kuni 9.5
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 278 2500
Hägusus (NTU) NTU 0.54
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 6.8
24. september 2019 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 365 2500
Hägusus (NTU) NTU 0.7
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 8.7
24. september 2019 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Benseen µg/l <0.1 1.0
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
04. september 2018 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.69 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <3
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 276 2500
04. september 2018 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond
cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
Tsüaniid µg/l <3 50
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
Diasinoon µg/l ei leitud 0.1
trans-Heptakloorepoksiid (e. heptakloor-endoepoksiid) µg/l ei leitud 0.03
Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Heksaklorobenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
Boor mg/l 0.12 1.0
24. august 2017 Tee motelli köök Rõmeda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond
Raud µg/l <100 200