TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Jõuga küla veevärk
Aadressid
  • Jõuga küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
ALUTAGUSE HALDUS OÜ
Veebiaadress
www.alutagusehaldus.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
19 proovivõttu (lehekülg 1/2)
29. aprill 2024 Jõuga küla veevärk Jõuga küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 10 ebaloomulike muutusteta
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
29. aprill 2024 Jõuga küla veevärk Jõuga küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 634 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 8.23 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 9.1
31. mai 2023 Jõuga küla veevärk Jõuga küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 638 2500
Hägusus (NTU) NTU 0.68
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 3 ebaloomulike muutusteta
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 8.25 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 11
16. mai 2022 Jõuga küla veevärk Jõuga küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Elektrijuhtivus μS/cm 630 2500
Hägusus (NTU) NTU 0.97
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
pH pH ühik 8.06 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 5.8
04. juuni 2021 Jõuga küla veevärk Jõuga küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 168 ebaloomulike muutusteta
26. aprill 2021 Jõuga küla veevärk Jõuga küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 6 ebaloomulike muutusteta
Elektrijuhtivus μS/cm 633 2500
Hägusus (NTU) NTU 0.7
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 8.18 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 6.1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 4 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
16. aprill 2020 Jõuga küla veevärk Jõuga küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
02. aprill 2020 Jõuga küla veevärk Jõuga küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 9 ebaloomulike muutusteta
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 5.4
pH pH ühik 8.18 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU 0.65
Elektrijuhtivus μS/cm 638 2500
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 5 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
09. september 2019 Jõuga küla veevärk Jõuga küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
pH pH ühik 8.02 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU 1.1
Elektrijuhtivus μS/cm 635 2500
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 12.9
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 10 ebaloomulike muutusteta
29. mai 2018 Jõuga küla veevärk Jõuga küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Maitse (pallides) pall 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 572 2500
Värvus (kraadides) kraadi 12
Lõhn (pallides) pall 0
Ammoonium mg/l <0.02 0.50
Hägusus (NTU) NTU 2