TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Kakumetsa küla ühisveevärk
Aadressid
  • Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Emajõe Veevärk
Aadress
Sõbra tn 56, 50106 Tartu linn, Tartu linn
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
21 proovivõttu (lehekülg 1/3)
20. aprill 2022 Ratsu tee 10 Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond
Elavhõbe µg/l <0.4 1.0
Tsüaniid µg/l <3 50
Arseen µg/l 0.2 10
Antimon µg/l <0.3 5.0
Plii µg/l <0.3 10
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Benseen µg/l <0.1 1.0
Kroom µg/l <0.4 50
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Nikkel µg/l <2.0 20
Tolueen ug/l <0.1
Vask mg/l 0.002 2.0
Seleen µg/l <2.0 10
Kaadmium µg/l <0.2 5.0
20. aprill 2021 Ratsu tee 10 Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Elektrijuhtivus μS/cm 590 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
20. aprill 2021 Ratsu tee 10 Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Nitrit mg/l <0.002 0.5
Fluoriid mg/l 0.2 1.5
Naatrium mg/l 17 200
Nitraat mg/l <1 50
Kloriid mg/l 3.1 250
Sulfaat mg/l 2.8 250
Elektrijuhtivus μS/cm 476 2500
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.0 5.0
Raud µg/l <20 200
Mangaan µg/l <10 50
Alumiinium µg/l <10 200
Boor mg/l 0.2 1.0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
28. aprill 2020 Peale veepuhastusseadmeid Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l <20 200
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 576 2500
10. aprill 2019 Ratsu tee tänava 22 elamu Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 6.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 593 2500
Raud µg/l <20 200
Hägusus (NTU) NTU <1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
10. aprill 2018 Ratsu tee tänava 22 elamu Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 556 2500
pH pH ühik 7.1 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l <20 200
24. aprill 2017 Ratsu tee tänava 22 elamu Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l <20 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
06. aprill 2017 Ratsu tee 22 Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l <20 200
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Elektrijuhtivus μS/cm 571 2500
06. aprill 2016 Ratsu tee 22 Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 537 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
17. märts 2016 Ratsu tee 22 Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond
Raud µg/l <20 200