TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Kakumetsa küla ühisveevärk
Aadressid
  • Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Emajõe Veevärk
Aadress
Sõbra tn 56, 50106 Tartu linn, Tartu linn
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
evv@evv.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
19 proovivõttu (lehekülg 1/2)
20. aprill 2021 Ratsu tee 10 Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Elektrijuhtivus μS/cm 590 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
28. aprill 2020 Peale veepuhastusseadmeid Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l <20 200
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 576 2500
10. aprill 2019 Ratsu tee tänava 22 elamu Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 6.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 593 2500
Raud µg/l <20 200
Hägusus (NTU) NTU <1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
10. aprill 2018 Ratsu tee tänava 22 elamu Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 556 2500
pH pH ühik 7.1 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l <20 200
24. aprill 2017 Ratsu tee tänava 22 elamu Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l <20 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
06. aprill 2017 Ratsu tee 22 Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l <20 200
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Elektrijuhtivus μS/cm 571 2500
06. aprill 2016 Ratsu tee 22 Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 537 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
17. märts 2016 Ratsu tee 22 Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond
Raud µg/l <20 200
09. märts 2016 Ratsu tee tänava 22 elamu Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond
Mangaan µg/l 32 50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l 341 200
21. aprill 2015 Ratsu tee tänava 22 elamu Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Ammoonium mg/l 0.09 0.50
Raud µg/l <20 200
Elektrijuhtivus μS/cm 549 2500
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0