TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Vergi sadama veevärk
Aadressid
  • Vergi küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Wirkes OÜ
Aadress
Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Võsu alevik, Spordi tn 19-4, 45501 Võsu alevik, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Telefon
+372 53328856
Veebiaadress
E-post
Kellisuigusaar@hotmail.com
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
13 proovivõttu (lehekülg 1/2)
15. juuni 2021 Vergi sadama köök Vergi küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 5 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
01. juuni 2021 Vergi sadama köök Vergi küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 94 ebaloomulike muutusteta
Elektrijuhtivus μS/cm 478 2500
pH pH ühik 8.05 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik 6
Lõhn (pallides) pall 0
Maitse (pallides) pall 0
Hägusus (FAU) FAU 1
14. juuli 2020 Vergi sadama köök Vergi küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
18. juuni 2020 Vergi sadama köök Vergi küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 3 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 9.1
Raud µg/l 122 200
pH pH ühik 7.99 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU 1.59
Elektrijuhtivus μS/cm 960 2500
30. juuli 2019 Vergi sadama köök Vergi küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Ra-226 efektiivdoos mSv/a 0.073
Ra-228 efektiivdoos mSv/a 0.119
Efektiivdoos mSv/aastas 0.192 0.10
23. august 2018 Vergi sadama köök Vergi küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Hägusus (NTU) NTU 1.1
pH pH ühik 7.79 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Elektrijuhtivus μS/cm 566 2500
Ammoonium mg/l 0.43 0.50
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
23. august 2018 Vergi sadama köök Vergi küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Plii µg/l <0.1 10
Kroom µg/l <0.2 50
Nikkel µg/l <1.0 20
Seleen µg/l <1.0 10
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
Arseen µg/l <0.1 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Vask mg/l <0.001 2.0
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
08. mai 2018 Vergi sadama köök Vergi küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Mangaan µg/l 37.7 50
Raud µg/l 567 200
24. august 2017 Vergi sadama köök Vergi küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Sulfaat mg/l <2.8 250
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 16.2
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 10 ebaloomulike muutusteta
Hägusus (NTU) NTU 1.38
Kloriid mg/l 70.5 250
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Mangaan µg/l 31 50
Nitraat mg/l <1 50
Nitrit mg/l 0.0066 0.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.4 5.0
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l 605 200
Fluoriid mg/l 0.77 1.5
Elektrijuhtivus μS/cm 562 2500
Ammoonium mg/l 0.45 0.50
24. august 2017 Vergi sadama köök Vergi küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Naatrium mg/l 49.6 200
Boor mg/l 0.12 1.0
Tsüaniid µg/l <3 50
Alumiinium µg/l <10 200