TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Luunja aleviku ja Kakumetsa küla ühisveevärk
Aadressid
  • Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Emajõe Veevärk
Aadress
Sõbra tn 56, 50106 Tartu linn, Tartu linn
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
43 proovivõttu (lehekülg 1/5)
03. mai 2022 Kakumetsa küla Ratsu tee 10 Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond
cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
trans-Heptakloorepoksiid (e. heptakloor-endoepoksiid) µg/l Ei leitud 0.03
HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
Endriin µg/l Ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
Heksaklorobenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
20. aprill 2022 Kakumetsa küla Ratsu tee 10 Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond
Elavhõbe µg/l <0.4 1.0
Tsüaniid µg/l <3 50
Arseen µg/l 0.2 10
Antimon µg/l <0.3 5.0
Plii µg/l <0.3 10
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Benseen µg/l <0.1 1.0
Kroom µg/l <0.4 50
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Nikkel µg/l <2 20
Tolueen ug/l <0.1
Vask mg/l 0.002 2.0
Seleen µg/l <2 10
Kaadmium µg/l <0.2 5.0
12. aprill 2022 Luunja lasteaed Midrimaa Uus 3, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 320 2500
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
10. november 2021 Luunja lasteaed Midrimaa Uus 3, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 302 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 28 ebaloomulike muutusteta
pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
20. aprill 2021 Luunja lasteaed Midrimaa Uus 3, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond
Endriin µg/l Ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
trans-Heptakloorepoksiid (e. heptakloor-endoepoksiid) µg/l Ei leitud 0.03
p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 384 2500
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Fluoriid mg/l 0.9 1.5
Naatrium mg/l 44 200
Sulfaat mg/l 6.7 250
Boor mg/l 0.23 1.0
Alumiinium µg/l <10 200
Mangaan µg/l <10 50
Raud µg/l <20 200
Oksüdeeritavus mg/l O2 2 5.0
Kloriid mg/l 3.7 250
Nitraat mg/l <1 50
Nitrit mg/l <0.002 0.5
Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
Heksaklorobenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
20. aprill 2021 Kakumetsa küla Ratsu tee 10 Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Elektrijuhtivus μS/cm 590 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
20. aprill 2021 Luunja lasteaed Midrimaa Uus 3, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 317 2500
pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
20. aprill 2021 Kakumetsa küla Ratsu tee 10 Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Nitrit mg/l <0.002 0.5
Fluoriid mg/l 0.2 1.5
Naatrium mg/l 17 200
Nitraat mg/l <1 50
Kloriid mg/l 3.1 250
Sulfaat mg/l 2.8 250
Elektrijuhtivus μS/cm 476 2500
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 1 5.0
Raud µg/l <20 200
Mangaan µg/l <10 50
Alumiinium µg/l <10 200
Boor mg/l 0.2 1.0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
07. mai 2020 Luunja lasteaed Midrimaa Uus 3, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 384 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
28. aprill 2020 Peale veepuhastusseadmeid Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 374 2500
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Raud µg/l <20 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0