TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Luunja aleviku ja Kakumetsa küla ühisveevärk
Aadressid
  • Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Emajõe Veevärk
Veebiaadress
www.evv.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
44 proovivõttu (lehekülg 1/5)
28. märts 2024 Kakumetsa küla Ratsu tee 8 Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 666 2500
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 4 ebaloomulike muutusteta
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhnaläve indeks TON 1
maitseläve indeks TFN 1
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik <5
Raud µg/l <20 200
03. mai 2022 Kakumetsa küla Ratsu tee 10 Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond
cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
trans-Heptakloorepoksiid (e. heptakloor-endoepoksiid) µg/l Ei leitud 0.03
HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
Endriin µg/l Ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
Heksaklorobenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
20. aprill 2022 Kakumetsa küla Ratsu tee 10 Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond
Elavhõbe µg/l <0.4 1.0
Tsüaniid µg/l <3 50
Arseen µg/l 0.2 10
Antimon µg/l <0.3 5.0
Plii µg/l <0.3 10
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Benseen µg/l <0.1 1.0
Kroom µg/l <0.4 50
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Nikkel µg/l <2 20
Tolueen ug/l <0.1
Vask mg/l 0.002 2.0
Seleen µg/l <2 10
Kaadmium µg/l <0.2 5.0
12. aprill 2022 Luunja lasteaed Midrimaa Uus 3, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 320 2500
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
10. november 2021 Luunja lasteaed Midrimaa Uus 3, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 302 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 28 ebaloomulike muutusteta
pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
20. aprill 2021 Luunja lasteaed Midrimaa Uus 3, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond
Endriin µg/l Ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
trans-Heptakloorepoksiid (e. heptakloor-endoepoksiid) µg/l Ei leitud 0.03
p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 384 2500
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Fluoriid mg/l 0.9 1.5
Naatrium mg/l 44 200
Sulfaat mg/l 6.7 250
Boor mg/l 0.23 1.0
Alumiinium µg/l <10 200
Mangaan µg/l <10 50
Raud µg/l <20 200
Oksüdeeritavus mg/l O2 2 5.0
Kloriid mg/l 3.7 250
Nitraat mg/l <1 50
Nitrit mg/l <0.002 0.5
Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
Heksaklorobenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
20. aprill 2021 Kakumetsa küla Ratsu tee 10 Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Elektrijuhtivus μS/cm 590 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
20. aprill 2021 Luunja lasteaed Midrimaa Uus 3, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 317 2500
pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
20. aprill 2021 Kakumetsa küla Ratsu tee 10 Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Nitrit mg/l <0.002 0.5
Fluoriid mg/l 0.2 1.5
Naatrium mg/l 17 200
Nitraat mg/l <1 50
Kloriid mg/l 3.1 250
Sulfaat mg/l 2.8 250
Elektrijuhtivus μS/cm 476 2500
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 1 5.0
Raud µg/l <20 200
Mangaan µg/l <10 50
Alumiinium µg/l <10 200
Boor mg/l 0.2 1.0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
07. mai 2020 Luunja lasteaed Midrimaa Uus 3, 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 384 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Ammoonium mg/l <0.05 0.50