TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Kivi Puhkemaja veevärk
Aadressid
  • Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Aovere Stopp OÜ
Veebiaadress
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
11 proovivõttu (lehekülg 1/2)
25. november 2019 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
17. jaanuar 2019 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond
Arseen µg/l 14.2 10
10. jaanuar 2019 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond
Arseen µg/l 8.8 10
04. detsember 2018 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond
beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
trans-Heptakloorepoksiid (e. heptakloor-endoepoksiid) µg/l Ei leitud 0.03
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Endriin µg/l Ei leitud 0.1
Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
Heksaklorobenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
Alumiinium µg/l <10 200
Oksüdeeritavus mg/l O2 1 5.0
Nitrit mg/l <0.002 0.5
Fluoriid mg/l 0.2 1.5
Naatrium mg/l 3.7 200
Nitraat mg/l <1 50
Kloriid mg/l 1.7 250
Sulfaat mg/l 5 250
Raud µg/l 1610 200
Boor mg/l <0.1 1.0
04. detsember 2018 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond
Tsüaniid µg/l <3 50
Benseen µg/l <0.1 1.0
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
Seleen µg/l <1 10
Nikkel µg/l <1 20
Kroom µg/l <0.2 50
Plii µg/l 0.1 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Arseen µg/l 18.7 10
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Vask mg/l <0.001 2.0
26. aprill 2018 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond
Raud µg/l 276 200
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 180 ebaloomulike muutusteta
26. aprill 2018 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond
Raud µg/l 248 200
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml >300 ebaloomulike muutusteta
14. veebruar 2018 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 90 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Mangaan µg/l 24 50
Raud µg/l 935 200
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Ammoonium mg/l 0.08 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 469 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU 11
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
15. november 2017 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
11. aprill 2016 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond
Hägusus (NTU) NTU 2.9
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 489 2500
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l 856 200