TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Kivi Puhkemaja veevärk
Aadressid
  • Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Aovere Stopp OÜ
Aadress
Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond
Telefon
+372 53492225
Veebiaadress
E-post
info@kivipuhkemajad.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
11 proovivõttu (lehekülg 1/2)
25. november 2019 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
17. jaanuar 2019 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond
Arseen µg/l 14.2 10
10. jaanuar 2019 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond
Arseen µg/l 8.8 10
04. detsember 2018 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond
beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
trans-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Endriin µg/l Ei leitud 0.1
Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
Alumiinium µg/l <10 200
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.0 5.0
Nitrit mg/l <0.002 0.5
Fluoriid mg/l 0.2 1.5
Naatrium mg/l 3.7 200
Nitraat mg/l <1 50
Kloriid mg/l 1.7 250
Sulfaat mg/l 5.0 250
Raud µg/l 1610 200
Boor mg/l <0.1 1.0
04. detsember 2018 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond
Tsüaniid µg/l <3 50
Benseen µg/l <0.1 1.0
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
Seleen µg/l <1.0 10
Nikkel µg/l <1.0 20
Kroom µg/l <0.2 50
Plii µg/l 0.1 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Arseen µg/l 18.7 10
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Vask mg/l <0.001 2.0
26. aprill 2018 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond
Raud µg/l 276 200
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 180 ebaloomulike muutusteta
26. aprill 2018 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond
Raud µg/l 248 200
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml >300 ebaloomulike muutusteta
14. veebruar 2018 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 90 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Mangaan µg/l 24 50
Raud µg/l 935 200
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Ammoonium mg/l 0.08 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 469 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU 11
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
15. november 2017 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
11. aprill 2016 proovivõtukoht nr 2 Preedi, Kauda küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond
Hägusus (NTU) NTU 2.9
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 489 2500
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l 856 200