TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Palmse mõisa veevärk
Aadressid
  • Palmse küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
SA Virumaa Muuseumid
Aadress
Tallinna 3, 44306 Rakvere linn
Telefon
+372 3225500
Veebiaadress
E-post
info@svm.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
18 proovivõttu (lehekülg 1/2)
02. juuni 2022 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 378 2500
Hägusus (NTU) NTU 4.3
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.75 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 10.8
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 4 ebaloomulike muutusteta
02. juuni 2022 Palmse mõisa kõrts Palmse küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 376 2500
Hägusus (NTU) NTU 4.4
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 8 ebaloomulike muutusteta
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.72 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 9.9
28. veebruar 2022 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
28. veebruar 2022 Palmse mõisa kõrts Palmse küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
11. oktoober 2021 Palmse mõisa kõrts Palmse küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 8 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 12 ebaloomulike muutusteta
05. oktoober 2021 Restoran Peter Ludwig köök Palmse mõisakompleks, Palmse küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml <3 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 4 ebaloomulike muutusteta
29. juuni 2021 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 5 ebaloomulike muutusteta
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Elektrijuhtivus μS/cm 390 2500
Hägusus (NTU) NTU 3.4
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 6.2
pH pH ühik 7.62 6.5 kuni 9.5
18. juuni 2020 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 8.5
pH pH ühik 7.62 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU 4.3
Elektrijuhtivus μS/cm 391 2500
Ammoonium mg/l 0.26 0.50
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
20. juuni 2019 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 9.1
Ammoonium mg/l 0.28 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 388 2500
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
pH pH ühik 7.59 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU 5.1
07. juuni 2018 Palmse mõisa härrastemaja Palmse küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
Ammoonium mg/l 0.27 0.50
pH pH ühik 7.52 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Elektrijuhtivus μS/cm 374 2500
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0