TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Allika Puhkemaja veevärk
Aadressid
  • Lasteaia, Koljaku küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Sillaallika OÜ
Aadress
Lasteaia, 45419 Koljaku küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Telefon
+372 5150799
Veebiaadress
E-post
sildreet@gmail.com
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
14 proovivõttu (lehekülg 1/2)
29. september 2021 Allika Puhkemaja Lasteaia, Koljaku küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l 0.16 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 389 2500
Hägusus (NTU) NTU 0.73
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.67 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 8.4
29. september 2021 Allika Puhkemaja Lasteaia, Koljaku küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
29. september 2021 Allika Puhkemaja Lasteaia, Koljaku küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Ra-226 mBq/l <14
Ra-226 efektiivdoos mSv/a <0.003
Ra-228 mBq/l <14
Ra-228 efektiivdoos mSv/a <0.007
Efektiivdoos mSv/aastas <0.008 0.10
10. september 2020 Allika Puhkemaja Lasteaia, Koljaku küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l 0.2 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 378 2500
Hägusus (NTU) NTU 0.59
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.87 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 6.1
24. september 2019 Allika Puhkemaja Lasteaia, Koljaku küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Ammoonium mg/l 0.18 0.50
pH pH ühik 7.67 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 7.8
Elektrijuhtivus μS/cm 322 2500
Hägusus (NTU) NTU 0.76
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
24. september 2019 Allika Puhkemaja Lasteaia, Koljaku küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Benseen µg/l <0.1 1.0
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Trihalometaanide summa µg/l <1.0 100
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
04. september 2018 Allika Puhkemaja Lasteaia, Koljaku küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
pH pH ühik 7.77 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Ammoonium mg/l 0.2 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 394 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
04. september 2018 Allika Puhkemaja Lasteaia, Koljaku küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Tsüaniid µg/l <3 50
Alumiinium µg/l <10 200
Kroom µg/l <0.2 50
Nikkel µg/l <1.0 20
Seleen µg/l <1.0 10
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
Naatrium mg/l 32.2 200
Boor mg/l 0.24 1.0
Arseen µg/l <0.1 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Plii µg/l 0.1 10
Vask mg/l <0.001 2.0
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
26. aprill 2018 Allika Puhkemaja Lasteaia, Koljaku küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
18. jaanuar 2018 Allika Puhkemaja Lasteaia, Koljaku küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 4 0