TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Karjamaa Spordi- ja Puhkebaasi veevärk
Aadressid
  • Karjamaa küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Spordiklubi BC Karjamaa
Aadress
Rakvere tn 27, 41533 Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond
Telefon
+372 5021527
Veebiaadress
E-post
karjamaaklubi@gmail.com
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
13 proovivõttu (lehekülg 1/2)
13. juuni 2022 Karjamaa Spordi- ja Puhkebaasi köök Karjamaa küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 425 2500
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
pH pH ühik 7.53 6.5 kuni 9.5
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 29 ebaloomulike muutusteta
Hägusus (NTU) NTU 2
Värvus (kraadides) kraadi 29
Lõhn (pallides) pall 0
Maitse (pallides) pall 0
15. september 2021 Karjamaa Spordi- ja Puhkebaasi köök Karjamaa küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Lõhn Jah Tarbijale vastuvõetav
Maitse Jah Tarbijale vastuvõetav
Värvus Jah Tarbijale vastuvõetav
Hägusus Jah Tarbijale vastuvõetav
Tsüaniid µg/l <3 50
Trihalometaanide summa µg/l 3 100
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Benseen µg/l <0.1 1.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Boor mg/l 0.117 1.0
09. august 2021 Karjamaa Spordi- ja Puhkebaasi köök Karjamaa küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Mangaan µg/l 29 50
Raud µg/l 44 200
08. juuli 2021 Karjamaa Spordi- ja Puhkebaasi köök Karjamaa küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Värvus (kraadides) kraadi 17
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 38 ebaloomulike muutusteta
pH pH ühik 6.63 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 441 2500
Hägusus (NTU) NTU 2
Lõhn (pallides) pall 0
Maitse (pallides) pall 0
03. juuli 2019 Karjamaa Spordi- ja Puhkebaasi köök Karjamaa küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Maitse (pallides) pall 0
Lõhn (pallides) pall 0
Värvus (kraadides) kraadi 10
Elektrijuhtivus μS/cm 361 2500
pH pH ühik 6.9 6.5 kuni 9.5
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU 2
Ammoonium mg/l 0.44 0.50
21. august 2018 Karjamaa Spordi- ja Puhkebaasi köök Karjamaa küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Raud µg/l 200 200
17. juuli 2018 Karjamaa Spordi- ja Puhkebaasi köök Karjamaa küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Raud µg/l 110 200
03. juuli 2018 Karjamaa Spordi- ja Puhkebaasi köök Karjamaa küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 426 2500
Hägusus (NTU) NTU 1
Värvus (kraadides) kraadi 20
Lõhn (pallides) pall 0
Maitse (pallides) pall 0
Ammoonium mg/l 0.26 0.50
Raud µg/l 420 200
10. juuli 2017 Karjamaa Spordi- ja Puhkebaasi köök Karjamaa küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 22.5
Raud µg/l 409 200
Hägusus (NTU) NTU 1.52
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Mangaan µg/l <30 50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
05. juuli 2017 Karjamaa Spordi- ja Puhkebaasi köök Karjamaa küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 467 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
Värvus (kraadides) kraadi <1
Lõhn (pallides) pall 0
Maitse (pallides) pall 0
Ammoonium mg/l 0.08 0.50