TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Tartumaa Tervisespordikeskuse veevärk
Aadressid
  • Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
SA Tehvandi Spordikeskus
Aadress
Nüpli küla, Otepää vald, Valga maakond
Telefon
+372 7669500
Veebiaadress
E-post
tehvandi@tehvandi.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
11 proovivõttu (lehekülg 1/2)
15. detsember 2021 Tartumaa Tervisespordikeskuse köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond
Raud µg/l <20 200
15. september 2021 Tartumaa Tervisespordikeskuse köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond
Raud µg/l 437 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Elektrijuhtivus μS/cm 524 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
09. september 2020 Tartumaa Tervisespordikeskuse köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1.1
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l 808 200
Elektrijuhtivus μS/cm 496 2500
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
08. juuni 2020 Peale veetöötlust Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond
Raud µg/l <20 200
17. detsember 2019 Tartumaa Tervisespordikeskuse köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 400 2500
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Hägusus (NTU) NTU 1.2
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Raud µg/l 594 200
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
29. november 2018 Tartumaa Tervisespordikeskuse köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond
Vask mg/l <0.001 2.0
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Arseen µg/l 1.0 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Plii µg/l 0.2 10
Kroom µg/l <0.2 50
Nikkel µg/l <1.0 20
Seleen µg/l <1.0 10
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Benseen µg/l <0.1 1.0
Tsüaniid µg/l <3 50
28. detsember 2017 Tartumaa Tervisespordikeskuse köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond
Mangaan µg/l <10 50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Hägusus (NTU) NTU <1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 431 2500
Raud µg/l 198 200
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
04. november 2016 Tartumaa Tervisespordikeskuse köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond
Raud µg/l <20 200
24. oktoober 2016 Tartumaa Tervisespordikeskuse köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l 292 200
Nitrit mg/l <0.002 0.5
Fluoriid mg/l 0.2 1.5
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.3 5.0
Naatrium mg/l 143 200
Nitraat mg/l <1 50
Kloriid mg/l 1.1 250
Sulfaat mg/l <1 250
Hägusus (NTU) NTU <1
Mangaan µg/l <10 50
Elektrijuhtivus μS/cm 369 2500
Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
Boor mg/l <0.1 1.0
Alumiinium µg/l <10 200
alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
Endriin µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
trans-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
24. november 2015 Tartumaa Tervisespordikeskuse köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond
Raud µg/l 56 200