TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Sadama talu
Aadressid
  • Sadama, Meiuste küla, Saaremaa vald, Saare maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Sadama Talu OÜ
Aadress
Sadama, 94235 Meiuste küla, Saaremaa vald, Saare maakond
Telefon
+372 5024049
Veebiaadress
E-post
vallisalliksoon@gmail.com
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
4 proovivõttu
26. august 2016 Kohvitoa kraan Meiuste küla, Leisi vald, Saare maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
23. august 2016 Kohvitoa kraan Meiuste küla, Leisi vald, Saare maakond
Mangaan µg/l 14 50
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 616 2500
Fluoriid mg/l 0.47 1.5
Ammoonium mg/l <0.02 0.50
Raud µg/l 1240 200
Hägusus (NTU) NTU 5.9
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Boor mg/l 0.19 1.0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 8
23. august 2016 Kohvitoa kraan Meiuste küla, Leisi vald, Saare maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
28. juuli 2015 Kohvitoa kraan Meiuste küla, Leisi vald, Saare maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <0.7
Lõhn (pallides) pall 0
Maitse (pallides) pall 0
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik 10
Ammoonium mg/l <0.03 0.50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 590 2500