TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
VitaMaja Reieli rantšo
Aadressid
  • Reieli, Kurena küla, Tori vald, Pärnu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Vitamaja OÜ
Aadress
Reieli, Kurena küla, Tori vald, Pärnu maakond
Telefon
+372 5091568
Veebiaadress
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
3 proovivõttu
01. november 2017 VitaMaja Kurena küla, Are vald, Pärnu maakond
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 4
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
Raud µg/l 210 200
Ammoonium mg/l 0.16 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 825 2500
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
01. november 2017 VitaMaja Kurena küla, Are vald, Pärnu maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 9 ebaloomulike muutusteta
23. juuli 2012 VitaMaja Kurena küla, Are vald, Pärnu maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0