TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Värava talu
Aadressid
  • Värava, Selgase küla, Saaremaa vald, Saare maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Aado Haandi
Veebiaadress
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
6 proovivõttu
21. oktoober 2022 Köögi kraan Selgase küla, Saaremaa vald, Saare maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 57 ebaloomulike muutusteta
31. juuli 2018 Köögi kraan Selgase küla, Saaremaa vald, Saare maakond
Tsüaniid µg/l <3 50
Naatrium mg/l 4.2 200
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
Seleen µg/l <1 10
Kroom µg/l <0.2 50
Plii µg/l 1.1 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Nikkel µg/l 1.6 20
Arseen µg/l 0.2 10
Sulfaat mg/l 35 250
pH pH ühik 7.1 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 606 2500
Fluoriid mg/l 0.17 1.5
Kloriid mg/l 10 250
Nitrit mg/l <0.01 0.5
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.4 5.0
Raud µg/l 17 200
Nitraat mg/l <0.45 50
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Boor mg/l <0.06 1.0
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 4
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Vask mg/l 0.004 2.0
Mangaan µg/l 3.6 50
31. juuli 2018 Köögi kraan Selgase küla, Saaremaa vald, Saare maakond
MCPP-p µg/l Ei leitud 0.1
Metobromuroon μg/l Ei leitud 0.1
Soksamiid µg/l Ei leitud 0.1
Triadimenool µg/l Ei leitud 0.1
Triasulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
Triflumuroon µg/l Ei leitud 0.1
Tsüanasiin µg/l Ei leitud 0.1
Tsüprokonasool µg/l Ei leitud 0.1
Tetrakonasool µg/l Ei leitud 0.1
Metkonasool µg/l Ei leitud 0.1
Fluroksüpüür µg/l Ei leitud 0.1
Fenpropimorf µg/l Ei leitud 0.1
Fenpropidiin µg/l Ei leitud 0.1
Fenbukonasool µg/l Ei leitud 0.1
Dodiin µg/l Ei leitud 0.1
Dinikonasool µg/l Ei leitud 0.1
Pendimetaliin µg/l Ei leitud 0.1
Paklobutrasool µg/l Ei leitud 0.1
Oksadiksüül µg/l Ei leitud 0.1
Metüül-tiofeensulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
Aldikarb-sulfoon µg/l Ei leitud 0.1
Alakloor µg/l Ei leitud 0.1
2,4-D µg/l Ei leitud 0.1
2,4,5-T µg/l Ei leitud 0.1
Bentasoon µg/l Ei leitud 0.1
DEET µg/l Ei leitud 0.1
Difenokonasool µg/l Ei leitud 0.1
Fluasifop µg/l Ei leitud 0.1
Etofumesaat µg/l Ei leitud 0.1
Imidaklopriid μg/l Ei leitud 0.1
Klopüraliid µg/l Ei leitud 0.1
Klotianidiin μg/l Ei leitud 0.1
MCPA µg/l Ei leitud 0.1
Tebufenosiid µg/l Ei leitud 0.1
Tebukonasool µg/l Ei leitud 0.1
Tiametoksaam µg/l Ei leitud 0.1
Protiokonasool-destio µg/l Ei leitud 0.1
Metüül-metsulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
Prokloraas µg/l Ei leitud 0.1
Propikonasool µg/l Ei leitud 0.1
MCPB µg/l Ei leitud 0.1
31. juuli 2018 Köögi kraan Selgase küla, Saaremaa vald, Saare maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
31. mai 2018 Köögi kraan Selgase küla, Saaremaa vald, Saare maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 617 2500
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik 7
Maitse (pallides) pall 0
Lõhn (pallides) pall 0
Hägusus (NTU) NTU <0.7
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 46 ebaloomulike muutusteta
08. september 2015 Metsa kaev Selgase küla, Mustjala vald, Saare maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0