TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Veevärk AS Balbiino territoorium
Aadressid
  • Viljandi mnt 26, Nõmme linnaosa, Tallinn
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Balbiino
Veebiaadress
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
64 proovivõttu (lehekülg 1/7)
15. mai 2024 puurkaev Viljandi mnt 26, Nõmme linnaosa, Tallinn
Elektrijuhtivus μS/cm 253 2500
Hägusus (NTU) NTU 0.3
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 5
Raud µg/l 36 200
Mangaan µg/l <10 50
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
15. mai 2024 puurkaev Viljandi mnt 26, Nõmme linnaosa, Tallinn
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 4 ebaloomulike muutusteta
08. veebruar 2024 Tootmistsehh Viljandi mnt 26, Nõmme linnaosa, Tallinn
Mangaan µg/l <10 50
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 248 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 5
Raud µg/l <30 200
08. veebruar 2024 Tootmistsehh Viljandi mnt 26, Nõmme linnaosa, Tallinn
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
31. oktoober 2023 puurkaev Viljandi mnt 26, Nõmme linnaosa, Tallinn
Mangaan µg/l <10 50
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 265 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 3
Raud µg/l <30 200
31. oktoober 2023 Pk 115 pumbamaja Viljandi mnt 26, Nõmme linnaosa, Tallinn
Naatrium mg/l 5.7 200
Mangaan µg/l 620 50
Sulfaat mg/l 34 250
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 303 2500
Kloriid mg/l 15 250
Nitrit mg/l <0.01 0.5
Ammoonium mg/l 0.13 0.50
Oksüdeeritavus mg/l O2 2.6 5.0
Hägusus (NTU) NTU 8.9
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 18
Fluoriid mg/l <0.15 1.5
Raud µg/l 3500 200
Nitraat mg/l <0.5 50
31. oktoober 2023 Pk 113 pumbamaja Viljandi mnt 26, Nõmme linnaosa, Tallinn
Mangaan µg/l 120 50
Sulfaat mg/l <3 250
Elektrijuhtivus μS/cm 182 2500
Kloriid mg/l 5 250
Nitrit mg/l <0.01 0.5
Ammoonium mg/l 0.08 0.50
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.1 5.0
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 8
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 6
Fluoriid mg/l 0.16 1.5
Raud µg/l 270 200
Nitraat mg/l <0.5 50
Naatrium mg/l 3.8 200
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
31. oktoober 2023 puurkaev Viljandi mnt 26, Nõmme linnaosa, Tallinn
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 5 ebaloomulike muutusteta
31. oktoober 2023 Pk 113 pumbamaja Viljandi mnt 26, Nõmme linnaosa, Tallinn
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
31. oktoober 2023 Pk 115 pumbamaja Viljandi mnt 26, Nõmme linnaosa, Tallinn
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta