TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Veevärk AS Balbiino territoorium
Aadressid
  • Viljandi mnt 26, Nõmme linnaosa, Tallinn
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Balbiino
Aadress
Viljandi mnt 26, Nõmme linnaosa, Tallinn
Telefon
+372 6515900
Veebiaadress
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
60 proovivõttu (lehekülg 1/6)
31. oktoober 2023 puurkaev Viljandi mnt 26, Nõmme linnaosa, Tallinn
Mangaan µg/l <10 50
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 265 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 3
Raud µg/l <30 200
31. oktoober 2023 Pk 115 pumbamaja Viljandi mnt 26, Nõmme linnaosa, Tallinn
Naatrium mg/l 5.7 200
Mangaan µg/l 620 50
Sulfaat mg/l 34 250
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 303 2500
Kloriid mg/l 15 250
Nitrit mg/l <0.01 0.5
Ammoonium mg/l 0.13 0.50
Oksüdeeritavus mg/l O2 2.6 5.0
Hägusus (NTU) NTU 8.9
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 18
Fluoriid mg/l <0.15 1.5
Raud µg/l 3500 200
Nitraat mg/l <0.5 50
31. oktoober 2023 Pk 113 pumbamaja Viljandi mnt 26, Nõmme linnaosa, Tallinn
Mangaan µg/l 120 50
Sulfaat mg/l <3 250
Elektrijuhtivus μS/cm 182 2500
Kloriid mg/l 5 250
Nitrit mg/l <0.01 0.5
Ammoonium mg/l 0.08 0.50
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.1 5.0
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 8
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 6
Fluoriid mg/l 0.16 1.5
Raud µg/l 270 200
Nitraat mg/l <0.5 50
Naatrium mg/l 3.8 200
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
31. oktoober 2023 puurkaev Viljandi mnt 26, Nõmme linnaosa, Tallinn
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 5 ebaloomulike muutusteta
31. oktoober 2023 Pk 113 pumbamaja Viljandi mnt 26, Nõmme linnaosa, Tallinn
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
31. oktoober 2023 Pk 115 pumbamaja Viljandi mnt 26, Nõmme linnaosa, Tallinn
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
27. juuli 2023 Tootmistsehh Viljandi mnt 26, Nõmme linnaosa, Tallinn
Mangaan µg/l <10 50
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 263 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 5
Raud µg/l 43 200
27. juuli 2023 Tootmistsehh Viljandi mnt 26, Nõmme linnaosa, Tallinn
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
13. aprill 2023 Tootmistsehh Viljandi mnt 26, Nõmme linnaosa, Tallinn
Mangaan µg/l <10 50
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 323 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 5
Raud µg/l <30 200
13. aprill 2023 Tootmistsehh Viljandi mnt 26, Nõmme linnaosa, Tallinn
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 17 ebaloomulike muutusteta