TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Veevärk AS Balbiino territoorium
Aadressid
  • Viljandi mnt 26, Nõmme linnaosa, Tallinn
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Balbiino
Aadress
Viljandi mnt 26, Nõmme linnaosa, Tallinn
Telefon
+372 6515900
Veebiaadress
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
38 proovivõttu (lehekülg 1/4)
01. detsember 2021 Tootmistsehh Viljandi mnt 26, Nõmme linnaosa, Tallinn
pH pH ühik 8.2 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 283 2500
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 6
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Mangaan µg/l 6.5 50
Raud µg/l 24.1 200
01. detsember 2021 Tootmistsehh Viljandi mnt 26, Nõmme linnaosa, Tallinn
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
28. november 2019 Tootmistsehh Viljandi mnt 26, Nõmme linnaosa, Tallinn
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 6
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Raud µg/l 53 200
Elektrijuhtivus μS/cm 272 2500
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Mangaan µg/l 10 50
28. november 2019 Tootmistsehh Viljandi mnt 26, Nõmme linnaosa, Tallinn
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 6 ebaloomulike muutusteta
23. aprill 2019 Tootmistsehh Viljandi mnt 26, Nõmme linnaosa, Tallinn
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
23. aprill 2019 Tootmistsehh Viljandi mnt 26, Nõmme linnaosa, Tallinn
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
23. aprill 2019 Tootmistsehh Viljandi mnt 26, Nõmme linnaosa, Tallinn
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Elavhõbe µg/l <4.0 1.0
Fluoriid mg/l 0.21 1.5
Vask mg/l <0.001 2.0
Boor mg/l 0.034 1.0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 6
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Nitraat mg/l <0.45 50
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Raud µg/l 68 200
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.7 5.0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Nitrit mg/l <0.010 0.5
Kloriid mg/l 16 250
Elektrijuhtivus μS/cm 300 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Sulfaat mg/l 23 250
Arseen µg/l <0.1 10
Arseen µg/l <0.1 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Plii µg/l <0.1 10
Kroom µg/l <0.2 50
Nikkel µg/l 10.0 20
Nikkel µg/l <1.0 20
Seleen µg/l <1.0 10
Naatrium mg/l 8.1 200
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Benseen µg/l <0.1 1.0
Tsüaniid µg/l <3 50
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
20. november 2018 Tootmistsehh Viljandi mnt 26, Nõmme linnaosa, Tallinn
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 6
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Raud µg/l 56 200
Ammoonium mg/l 0.12 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 264 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Mangaan µg/l <5 50
20. november 2018 Tootmistsehh Viljandi mnt 26, Nõmme linnaosa, Tallinn
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
04. september 2018 Tootmistsehh Viljandi mnt 26, Nõmme linnaosa, Tallinn
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Raud µg/l 54 200
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 301 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Mangaan µg/l 31 50
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5