TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Veevärk AS Balbiino territoorium
Aadressid
  • Viljandi mnt 26, Nõmme linnaosa, Tallinn
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Balbiino
Aadress
Viljandi mnt 26, Nõmme linnaosa, Tallinn
Telefon
+372 6515900
Veebiaadress
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
48 proovivõttu (lehekülg 1/5)
27. oktoober 2022 Tootmistsehh Viljandi mnt 26, Nõmme linnaosa, Tallinn
Raud µg/l <30 200
Mangaan µg/l <10 50
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
Elektrijuhtivus μS/cm 320 2500
pH pH ühik 7 6.5 kuni 9.5
27. oktoober 2022 Tootmistsehh Viljandi mnt 26, Nõmme linnaosa, Tallinn
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
21. juuli 2022 Tootmistsehh Viljandi mnt 26, Nõmme linnaosa, Tallinn
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 23 ebaloomulike muutusteta
21. juuli 2022 Tootmistsehh Viljandi mnt 26, Nõmme linnaosa, Tallinn
Raud µg/l 30 200
Mangaan µg/l 14 50
pH pH ühik 8 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 7
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Elektrijuhtivus μS/cm 305 2500
19. aprill 2022 Tootmistsehh Viljandi mnt 26, Nõmme linnaosa, Tallinn
Mangaan µg/l <10 50
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Elektrijuhtivus μS/cm 310 2500
pH pH ühik 8 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l <30 200
Hägusus (NTU) NTU <1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 6
19. aprill 2022 Tootmistsehh Viljandi mnt 26, Nõmme linnaosa, Tallinn
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
03. märts 2022 Tootmistsehh Viljandi mnt 26, Nõmme linnaosa, Tallinn
Ra-228 mBq/l <0.021
Ra-226 mBq/l 0.004
03. märts 2022 Tootmistsehh Viljandi mnt 26, Nõmme linnaosa, Tallinn
Efektiivdoos mSv/aastas 0.011 0.10
20. jaanuar 2022 Tootmistsehh Viljandi mnt 26, Nõmme linnaosa, Tallinn
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
20. jaanuar 2022 Tootmistsehh Viljandi mnt 26, Nõmme linnaosa, Tallinn
Mangaan µg/l <10 50
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 5
pH pH ühik 8.2 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 294 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Raud µg/l <30 200