TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Kalamaja Hostel
Aadressid
  • Laheküla, Saaremaa vald, Saare maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Aina Merisalu
Aadress
Pikk tn 60-60, 93817 Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond
Telefon
+372 5177182
Veebiaadress
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
8 proovivõttu
20. mai 2020 Köögi kraan Laheküla, Lääne-Saare vald, Saare maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 36 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
17. mai 2019 Köögi kraan Laheküla, Lääne-Saare vald, Saare maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
19. juuli 2018 Köögi kraan Laheküla, Lääne-Saare vald, Saare maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 26 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
03. juuli 2017 Köögi kraan Laheküla, Lääne-Saare vald, Saare maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
20. juuni 2016 Köögi kraan Laheküla, Lääne-Saare vald, Saare maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
08. juuni 2016 Köögi kraan Laheküla, Lääne-Saare vald, Saare maakond
Ammoonium mg/l 0.07 0.50
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Mangaan µg/l <5 50
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 1505 2500
Fluoriid mg/l 1.1 1.5
Raud µg/l 170 200
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 4
08. juuni 2016 Köögi kraan Laheküla, Lääne-Saare vald, Saare maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 50 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
16. september 2015 Köögi kraan Laheküla, Lääne-Saare vald, Saare maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0