TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Roosu talu vabaajakeskuse veevärk
Aadressid
  • Roosu, Sulbi küla, Võru vald, Võru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Tõusev Koit OÜ
Aadress
Kuivati, 66603 Sulbi küla, Võru vald, Võru maakond
Telefon
+372 7895328
Veebiaadress
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
9 proovivõttu
23. november 2022 Roosu talu vabaajakeskuse köök Sulbi küla, Võru vald, Võru maakond
Raud µg/l 80 200
Mangaan µg/l <10 50
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 5
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
Sulfaat mg/l <3 250
Naatrium mg/l 76 200
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Hägusus (NTU) NTU <1
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 355 2500
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.96 5.0
23. november 2022 Roosu talu vabaajakeskuse köök Sulbi küla, Võru vald, Võru maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 14 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
15. detsember 2021 Roosu talu vabaajakeskuse köök Sulbi küla, Võru vald, Võru maakond
Lõhn 1 Tarbijale vastuvõetav
Maitse 1 Tarbijale vastuvõetav
Värvus 1 Tarbijale vastuvõetav
Hägusus 1 Tarbijale vastuvõetav
Hägusus (NTU) NTU <1
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 13 ebaloomulike muutusteta
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Mangaan µg/l <10 50
Naatrium mg/l 88 200
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Sulfaat mg/l 2.3 250
Elektrijuhtivus μS/cm 324 2500
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.2 5.0
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l 60 200
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
03. november 2020 Roosu talu vabaajakeskuse köök Sulbi küla, Võru vald, Võru maakond
Ammoonium mg/l 0.12 0.50
Sulfaat mg/l 4.3 250
Raud µg/l <20 200
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.2 5.0
Naatrium mg/l 3.8 200
Mangaan µg/l 262 50
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Hägusus (NTU) NTU <1
Elektrijuhtivus μS/cm 322 2500
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 42 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
07. august 2019 Roosu talu vabaajakeskuse köök Sulbi küla, Võru vald, Võru maakond
Raud µg/l 50 200
Mangaan µg/l 243 50
03. juuli 2019 Roosu talu vabaajakeskuse köök Sulbi küla, Võru vald, Võru maakond
Mangaan µg/l 314 50
Ammoonium mg/l 0.12 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 338 2500
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU 10
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Naatrium mg/l 3.2 200
Sulfaat mg/l 1.9 250
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.9 5.0
Raud µg/l 666 200
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
17. oktoober 2017 Roosu talu vabaajakeskuse köök Sulbi küla, Võru vald, Võru maakond
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
Seleen µg/l <1 10
Nikkel µg/l <1 20
Kroom µg/l <0.2 50
Plii µg/l 0.2 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Vask mg/l 0.003 2.0
Triasulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
Tsüanasiin µg/l Ei leitud 0.1
MCPP-p µg/l Ei leitud 0.1
Metüül-metsulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
Propikonasool µg/l Ei leitud 0.1
Tebukonasool µg/l Ei leitud 0.1
Bentasoon µg/l Ei leitud 0.1
Etofumesaat µg/l Ei leitud 0.1
Fluroksüpüür µg/l Ei leitud 0.1
2,4-D µg/l Ei leitud 0.1
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
Metüül-tiofeensulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
MCPA µg/l Ei leitud 0.1
Prokloraas µg/l Ei leitud 0.1
Pendimetaliin µg/l Ei leitud 0.1
Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
Klopüraliid µg/l Ei leitud 0.1
MCPB µg/l Ei leitud 0.1
19. aprill 2017 Roosu talu vabaajakeskuse köök Sulbi küla, Võru vald, Võru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 431 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Raud µg/l <20 200
Mangaan µg/l 21 50
21. märts 2016 Roosu talu vabaajakeskuse köök Sulbi küla, Võru vald, Võru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Nitrit mg/l 0.01 0.5
Nitraat mg/l 2.2 50
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 786 2500
Raud µg/l <20 200
Sulfaat mg/l 22 250
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.6 5.0
Naatrium mg/l 3.9 200
Mangaan µg/l 22 50
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Kloriid mg/l 8.2 250
Hägusus (NTU) NTU <1
Ammoonium mg/l <0.05 0.50