TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Kükita küla veevärk
Aadressid
  • Kükita küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Emajõe Veevärk
Aadress
Sõbra tn 56, 50106 Tartu linn, Tartu linn
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
7 proovivõttu
16. august 2023 Kükita kultuurimaja
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 528 2500
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 4 ebaloomulike muutusteta
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <5
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l <20 200
20. juuli 2022 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 530 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhnaläve indeks TON 1
maitseläve indeks TFN 1
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik <5
Raud µg/l <20 200
Fluoriid mg/l 0.74 1.5
Mangaan µg/l 38 50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 3 ebaloomulike muutusteta
19. juuli 2018 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 4.8
Mangaan µg/l <10 50
Raud µg/l <20 200
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 486 2500
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
06. juuli 2017 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 477 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Mangaan µg/l <10 50
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Raud µg/l <20 200
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
05. oktoober 2016 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
Kloriid mg/l 23.5 250
Nitraat mg/l <1 50
Nitrit mg/l <0.002 0.5
Naatrium mg/l 29.1 200
Fluoriid mg/l 0.7 1.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Hägusus (NTU) NTU <1
Elektrijuhtivus μS/cm 491 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 45 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
Heksaklorobenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
trans-Heptakloorepoksiid (e. heptakloor-endoepoksiid) µg/l Ei leitud 0.03
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
Sulfaat mg/l 11.9 250
HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
Endriin µg/l Ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Boor mg/l 0.2 1.0
Alumiinium µg/l <10 200
Raud µg/l <20 200
Oksüdeeritavus mg/l O2 3.3 5.0
05. oktoober 2016 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond
Benseen µg/l <0.1 1.0
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Vask mg/l <0.01 2.0
Kaadmium µg/l <0.05 5.0
Seleen µg/l <1 10
Mangaan µg/l <5 50
Nikkel µg/l <1 20
Kroom µg/l <0.4 50
Plii µg/l 0.5 10
Arseen µg/l <0.2 10
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Tsüaniid µg/l <3 50
Antimon µg/l <0.1 5.0
02. detsember 2015 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 703 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Mangaan µg/l 39 50
Raud µg/l <20 200