TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Green Motell
Aadressid
  • Kiisa tee 1, Kiisa küla, Tori vald, Pärnu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Antval Kinnisvara OÜ
Aadress
Kadri tn 17, Pärnu linn, Pärnu linn
Telefon
+372 5021631
Veebiaadress
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
14 proovivõttu (lehekülg 1/2)
24. november 2021 Green Motell Kiisa tee 1, Kiisa küla, Tori vald, Pärnu maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Naatrium mg/l 83.7 200
Raud µg/l 86 200
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 10 ebaloomulike muutusteta
Ammoonium mg/l 0.46 0.50
Oksüdeeritavus mg/l O2 3.8 5.0
Sulfaat mg/l 6 250
Mangaan µg/l 25 50
24. november 2021 Green Motell Kiisa tee 1, Kiisa küla, Tori vald, Pärnu maakond
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Elektrijuhtivus μS/cm 815 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 7
11. november 2020 Green Motell Kiisa tee 1, Kiisa küla, Tori vald, Pärnu maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml >300 ebaloomulike muutusteta
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Naatrium mg/l 62.3 200
Mangaan µg/l 1270 50
Sulfaat mg/l <3 250
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 703 2500
Ammoonium mg/l 0.52 0.50
Oksüdeeritavus mg/l O2 5.7 5.0
Raud µg/l 300 200
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 10
11. november 2020 Green Motell Kiisa tee 1, Kiisa küla, Tori vald, Pärnu maakond
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
26. september 2019 Green Motell Kiisa tee 1, Kiisa küla, Tori vald, Pärnu maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 6
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Hägusus (NTU) NTU <1
Elektrijuhtivus μS/cm 785 2500
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
26. september 2019 Green Motell Kiisa tee 1, Kiisa küla, Tori vald, Pärnu maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 41 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
26. september 2019 Green Motell Kiisa tee 1, Kiisa küla, Tori vald, Pärnu maakond
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
trans-Heptakloorepoksiid (e. heptakloor-endoepoksiid) µg/l ei leitud 0.03
Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Heksaklorobenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
Diasinoon µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
24. september 2018 Green Motell Kiisa tee 1, Kiisa küla, Tori vald, Pärnu maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 69 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
13. september 2018 Green Motell Kiisa tee 1, Kiisa küla, Tori vald, Pärnu maakond
Vask mg/l <0.001 2.0
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 8
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU 1.5
Elektrijuhtivus μS/cm 846 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Arseen µg/l 0.5 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Plii µg/l 0.2 10
Kroom µg/l <0.2 50
Nikkel µg/l <1 20
Seleen µg/l <1 10
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
Tsüaniid µg/l <3 50
Alumiinium µg/l <10 200
13. september 2018 Green Motell Kiisa tee 1, Kiisa küla, Tori vald, Pärnu maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml >300 ebaloomulike muutusteta