TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Green Motell
Aadressid
  • Kiisa tee 1, Kiisa küla, Tori vald, Pärnu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Antval Kinnisvara OÜ
Veebiaadress
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
14 proovivõttu (lehekülg 1/2)
24. november 2021 Green Motell Kiisa tee 1, Kiisa küla, Tori vald, Pärnu maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Naatrium mg/l 83.7 200
Raud µg/l 86 200
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 10 ebaloomulike muutusteta
Ammoonium mg/l 0.46 0.50
Oksüdeeritavus mg/l O2 3.8 5.0
Sulfaat mg/l 6 250
Mangaan µg/l 25 50
24. november 2021 Green Motell Kiisa tee 1, Kiisa küla, Tori vald, Pärnu maakond
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Elektrijuhtivus μS/cm 815 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 7
11. november 2020 Green Motell Kiisa tee 1, Kiisa küla, Tori vald, Pärnu maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml >300 ebaloomulike muutusteta
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Naatrium mg/l 62.3 200
Mangaan µg/l 1270 50
Sulfaat mg/l <3 250
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 703 2500
Ammoonium mg/l 0.52 0.50
Oksüdeeritavus mg/l O2 5.7 5.0
Raud µg/l 300 200
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 10
11. november 2020 Green Motell Kiisa tee 1, Kiisa küla, Tori vald, Pärnu maakond
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
26. september 2019 Green Motell Kiisa tee 1, Kiisa küla, Tori vald, Pärnu maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 6
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Hägusus (NTU) NTU <1
Elektrijuhtivus μS/cm 785 2500
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
26. september 2019 Green Motell Kiisa tee 1, Kiisa küla, Tori vald, Pärnu maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 41 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
26. september 2019 Green Motell Kiisa tee 1, Kiisa küla, Tori vald, Pärnu maakond
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
trans-Heptakloorepoksiid (e. heptakloor-endoepoksiid) µg/l ei leitud 0.03
Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Heksaklorobenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
Diasinoon µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
24. september 2018 Green Motell Kiisa tee 1, Kiisa küla, Tori vald, Pärnu maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 69 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
13. september 2018 Green Motell Kiisa tee 1, Kiisa küla, Tori vald, Pärnu maakond
Vask mg/l <0.001 2.0
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 8
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU 1.5
Elektrijuhtivus μS/cm 846 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Arseen µg/l 0.5 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Plii µg/l 0.2 10
Kroom µg/l <0.2 50
Nikkel µg/l <1 20
Seleen µg/l <1 10
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
Tsüaniid µg/l <3 50
Alumiinium µg/l <10 200
13. september 2018 Green Motell Kiisa tee 1, Kiisa küla, Tori vald, Pärnu maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml >300 ebaloomulike muutusteta