TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Konguta küla ühisveevärk
Aadressid
  • Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Emajõe Veevärk
Aadress
Sõbra tn 56, 50106 Tartu linn, Tartu linn
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
13 proovivõttu (lehekülg 1/2)
14. juuni 2023 Pihlaka 2/1 kortermaja
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 671 2500
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 7 ebaloomulike muutusteta
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Mangaan µg/l 21 50
Raud µg/l 30 200
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <5
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
16. august 2022 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 667 2500
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU <0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 5 ebaloomulike muutusteta
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste <2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste <2
Mangaan µg/l 22 50
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <5
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l 27 200
24. august 2021 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond
pH pH ühik 7 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Elektrijuhtivus μS/cm 630 2500
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Mangaan µg/l <10 50
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l <20 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
05. august 2020 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 603 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Mangaan µg/l 11 50
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Raud µg/l <20 200
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
13. august 2019 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond
Mangaan µg/l 10 50
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Hägusus (NTU) NTU <1
Raud µg/l <20 200
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 7.4
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.1 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 416 2500
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
28. august 2018 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond
Mangaan µg/l 10 50
Raud µg/l <20 200
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 7.6
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 569 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
03. august 2017 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond
o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 20 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
Mangaan µg/l 21 50
Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
Endriin µg/l Ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
Heksaklorobenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
trans-Heptakloorepoksiid (e. heptakloor-endoepoksiid) µg/l Ei leitud 0.03
Nitraat mg/l 3.8 50
Nitrit mg/l 0.002 0.5
Naatrium mg/l 3.8 200
Fluoriid mg/l <0.2 1.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 566 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 7.2
Sulfaat mg/l 18 250
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Boor mg/l <0.1 1.0
Alumiinium µg/l <10 200
Raud µg/l 58 200
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.9 5.0
Kloriid mg/l 14 250
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
03. august 2017 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond
Tsüaniid µg/l <3 50
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Benseen µg/l <0.1 1.0
Plii µg/l 0.3 10
Nikkel µg/l 2 20
Seleen µg/l <1 10
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
Arseen µg/l 0.1 10
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Vask mg/l 0.004 2.0
Antimon µg/l <0.1 5.0
Kroom µg/l <0.2 50
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
29. mai 2017 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l <20 200
Mangaan µg/l <10 50
11. august 2016 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond
Raud µg/l <20 200
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 596 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Mangaan µg/l 19 50