TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Algallika Külalistemaja
Aadressid
  • Mäe, Rooglaiu küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Teine Tee OÜ
Veebiaadress
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
7 proovivõttu
22. oktoober 2019 Algallika Külalistemaja Rooglaiu küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond
Kroom µg/l <0.5 50
Nikkel µg/l <0.1 20
Plii µg/l <0.1 10
Seleen µg/l <0.05 10
Antimon µg/l 0.06 5.0
Arseen µg/l <0.05 10
Kaadmium µg/l <0.02 5.0
Vask mg/l <0.001 2.0
Elavhõbe µg/l <0.015 1.0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
24. oktoober 2018 Algallika Külalistemaja Rooglaiu küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
Elektrijuhtivus μS/cm 966 2500
pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Benseen µg/l <0.1 1.0
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 3
24. oktoober 2018 Algallika Külalistemaja Rooglaiu küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
04. oktoober 2017 Algallika Külalistemaja Rooglaiu küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
09. november 2016 Algallika Külalistemaja Rooglaiu küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 5 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
09. november 2016 Algallika Külalistemaja Rooglaiu küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond
Fluoriid mg/l 3 1.5
Elektrijuhtivus μS/cm 1041 2500
Kloriid mg/l 200 250
Ammoonium mg/l 0.08 0.50
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.72 5.0
Raud µg/l 160 200
Hägusus (NTU) NTU <1
Nitraat mg/l <0.45 50
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Boor mg/l 1.2 1.0
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 4
Alumiinium µg/l <10 200
Naatrium mg/l 161.5 200
Mangaan µg/l <5 50
Sulfaat mg/l 45 250
pH pH ühik 8.1 6.5 kuni 9.5
15. detsember 2015 Algallika Külalistemaja Rooglaiu küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0