TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Kammeri küla ühisveevärk (Kooli)
Aadressid
  • Kammeri küla, Kambja vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Emajõe Veevärk
Aadress
Sõbra tn 56, 50106 Tartu linn, Tartu linn
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
24 proovivõttu (lehekülg 1/3)
01. november 2023 Kammeri kool Kammeri küla, Kambja vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 457 2500
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 34 ebaloomulike muutusteta
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhnaläve indeks TON 1
maitseläve indeks TFN 1
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik <5
Mangaan µg/l <10 50
Raud µg/l <20 200
15. juuni 2023 Kammeri JVP peale mahuteid
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 7 ebaloomulike muutusteta
13. september 2022 Kammeri kool Kammeri küla, Kambja vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 458 2500
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU <0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Mangaan µg/l <10 50
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <5
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l 33 200
12. aprill 2022 Kammeri kool Kammeri küla, Kambja vald, Tartu maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 351 2500
Mangaan µg/l <10 50
Naatrium mg/l <1 200
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Sulfaat mg/l 3.4 250
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
10. november 2021 Kammeri kool Kammeri küla, Kambja vald, Tartu maakond
Mangaan µg/l <10 50
Naatrium mg/l 3.5 200
Sulfaat mg/l 1.7 250
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU <1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Elektrijuhtivus μS/cm 325 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
20. september 2021 Kammeri kool Kammeri küla, Kambja vald, Tartu maakond
trans-Heptakloorepoksiid (e. heptakloor-endoepoksiid) µg/l Ei leitud 0.03
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.3 5.0
Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
Kloriid mg/l 0.7 250
Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
Endriin µg/l Ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
Heksaklorobenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Nitraat mg/l <1 50
Sulfaat mg/l 1.5 250
Boor mg/l <0.1 1.0
Alumiinium µg/l <10 200
Mangaan µg/l <10 50
Raud µg/l <20 200
Nitrit mg/l <0.002 0.5
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 398 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Fluoriid mg/l 0.2 1.5
Naatrium mg/l 3.3 200
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
20. september 2021 Kammeri kool Kammeri küla, Kambja vald, Tartu maakond
Plii µg/l 0.3 10
Kroom µg/l <0.2 50
Nikkel µg/l <2 20
Seleen µg/l <2 10
Kaadmium µg/l <0.2 5.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Benseen µg/l <0.1 1.0
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Tsüaniid µg/l <3 50
Vask mg/l 0.008 2.0
Elavhõbe µg/l <0.4 1.0
Arseen µg/l <0.2 10
Antimon µg/l <0.2 5.0
Tolueen ug/l <0.2
23. september 2020 Kammeri kool Kammeri küla, Kambja vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 403 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
Mangaan µg/l <10 50
23. aprill 2020 Kammeri kool Kammeri küla, Kambja vald, Tartu maakond
Mangaan µg/l <10 50
Naatrium mg/l 3.3 200
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
16. september 2019 Kammeri kool Kammeri küla, Kambja vald, Tartu maakond
Naatrium mg/l 3.4 200
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0