TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Kammeri küla ühisveevärk (Kooli)
Aadressid
  • Kammeri küla, Kambja vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Emajõe Veevärk
Veebiaadress
www.evv.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
24 proovivõttu (lehekülg 1/3)
01. november 2023 Kammeri kool Kammeri küla, Kambja vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 457 2500
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 34 ebaloomulike muutusteta
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhnaläve indeks TON 1
maitseläve indeks TFN 1
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik <5
Mangaan µg/l <10 50
Raud µg/l <20 200
15. juuni 2023 Kammeri JVP peale mahuteid
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 7 ebaloomulike muutusteta
13. september 2022 Kammeri kool Kammeri küla, Kambja vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 458 2500
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU <0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Mangaan µg/l <10 50
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <5
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l 33 200
12. aprill 2022 Kammeri kool Kammeri küla, Kambja vald, Tartu maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 351 2500
Mangaan µg/l <10 50
Naatrium mg/l <1 200
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Sulfaat mg/l 3.4 250
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
10. november 2021 Kammeri kool Kammeri küla, Kambja vald, Tartu maakond
Mangaan µg/l <10 50
Naatrium mg/l 3.5 200
Sulfaat mg/l 1.7 250
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU <1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Elektrijuhtivus μS/cm 325 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
20. september 2021 Kammeri kool Kammeri küla, Kambja vald, Tartu maakond
trans-Heptakloorepoksiid (e. heptakloor-endoepoksiid) µg/l Ei leitud 0.03
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.3 5.0
Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
Kloriid mg/l 0.7 250
Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
Endriin µg/l Ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
Heksaklorobenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Nitraat mg/l <1 50
Sulfaat mg/l 1.5 250
Boor mg/l <0.1 1.0
Alumiinium µg/l <10 200
Mangaan µg/l <10 50
Raud µg/l <20 200
Nitrit mg/l <0.002 0.5
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 398 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Fluoriid mg/l 0.2 1.5
Naatrium mg/l 3.3 200
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
20. september 2021 Kammeri kool Kammeri küla, Kambja vald, Tartu maakond
Plii µg/l 0.3 10
Kroom µg/l <0.2 50
Nikkel µg/l <2 20
Seleen µg/l <2 10
Kaadmium µg/l <0.2 5.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Benseen µg/l <0.1 1.0
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Tsüaniid µg/l <3 50
Vask mg/l 0.008 2.0
Elavhõbe µg/l <0.4 1.0
Arseen µg/l <0.2 10
Antimon µg/l <0.2 5.0
Tolueen ug/l <0.2
23. september 2020 Kammeri kool Kammeri küla, Kambja vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 403 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
Mangaan µg/l <10 50
23. aprill 2020 Kammeri kool Kammeri küla, Kambja vald, Tartu maakond
Mangaan µg/l <10 50
Naatrium mg/l 3.3 200
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
16. september 2019 Kammeri kool Kammeri küla, Kambja vald, Tartu maakond
Naatrium mg/l 3.4 200
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0