TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Võhmanõmme küla veevärk
Aadressid
  • Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Põltsamaa Vesi OÜ
Aadress
Pärna tn 1, 48105 Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Telefon
+372 7762260
Veebiaadress
http://www.poltsamaavh.ee/
E-post
info@poltsamaavh.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
8 proovivõttu
05. mai 2021 Võhmanõmme küla (Jefimov) Uus 5 Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 679 2500
Raud µg/l <20 200
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
26. mai 2020 Võhmanõmme küla Uuesoo talu-Marge Kiipuse eramu Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 534 2500
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l <20 200
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
20. mai 2019 Võhmanõmme küla Uuesoo talu-Marge Kiipuse eramu Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
Elektrijuhtivus μS/cm 603 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Mangaan µg/l <10 50
09. mai 2018 Võhmanõmme küla (Jefimov) Uus 5 Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 7 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 637 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Boor mg/l <0.1 1.0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Fluoriid mg/l 0.2 1.5
Naatrium mg/l 6.0 200
Kloriid mg/l 14 250
Sulfaat mg/l 64 250
Oksüdeeritavus mg/l O2 2.1 5.0
Raud µg/l <20 200
trans-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
Endriin µg/l Ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
Alumiinium µg/l <10 200
HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
09. mai 2018 Võhmanõmme küla (Jefimov) Uus 5 Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Vask mg/l 0.011 2.0
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Arseen µg/l 0.2 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Plii µg/l 0.2 10
Kroom µg/l <0.2 50
Nikkel µg/l 1.3 20
Seleen µg/l <1.0 10
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Benseen µg/l <0.1 1.0
Tsüaniid µg/l <3 50
10. jaanuar 2017 Võhmanõmme küla veevärk Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 571 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Nitrit mg/l <0.002 0.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Nitraat mg/l 18 50
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Mangaan µg/l <10 50
Raud µg/l <20 200
27. mai 2016 Võhmanõmme küla (Jefimov) Uus 5 Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 624 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
21. juuli 2015 Võhmanõmme küla veevärk Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Nitrit mg/l 0.005 0.5
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Nitraat mg/l 21 50
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Mangaan µg/l <10 50
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0