TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Pauastvere küla (Teedevalitsus)
Aadressid
  • Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Põltsamaa Vesi OÜ
Aadress
Pärna tn 1, 48105 Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Telefon
+372 7762260, 5038510
Veebiaadress
http://www.poltsamaavh.ee/
E-post
Eda Joosep <[email protected]>
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
20 proovivõttu (lehekülg 1/2)
26. aprill 2023 Pauastvere küla (Teedevalitsus) Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhnaläve indeks TON 1
maitseläve indeks TFN 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 6
Raud µg/l <20 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 47 ebaloomulike muutusteta
Elektrijuhtivus μS/cm 728 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
25. oktoober 2022 Tammiku 1, Pauastvere küla Tammiku-1, Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhnaläve indeks TON 1
maitseläve indeks TFN 1
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik 5
Raud µg/l <20 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Elektrijuhtivus μS/cm 750 2500
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
06. aprill 2021 Pauastvere (Teedevalitsus) Pauastvere, Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Hägusus (NTU) NTU <1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l <20 200
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Elektrijuhtivus μS/cm 673 2500
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
26. mai 2020 Pauastvere küla (Teedevalitsus) Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 543 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Raud µg/l <20 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 15 ebaloomulike muutusteta
16. aprill 2019 Pauastvere küla (Teedevalitsus) Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 572 2500
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C (villitavas vees) PMÜ/ 1ml 15 100
Raud µg/l <20 200
20. juuni 2018 Pauastvere küla (teedevalitsuse) töökaja puhkeruum Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
Seleen µg/l <1 10
Nikkel µg/l <1 20
Kroom µg/l <0.2 50
Vask mg/l 0.3 2.0
Antimon µg/l <0.1 5.0
Arseen µg/l 0.4 10
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Tsüaniid µg/l <3 50
Benseen µg/l <0.1 1.0
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Plii µg/l 0.2 10
09. mai 2018 Pauastvere küla (teedevalitsuse) töökaja puhkeruum Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
09. mai 2018 Sireli kinnistu, Pauastvere küla Sireli, Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 57 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
09. mai 2018 Pauastvere küla (teedevalitsuse) töökaja puhkeruum Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 138 ebaloomulike muutusteta
17. aprill 2018 Tammiku 1, Pauastvere küla Tammiku-1, Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml >300 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0