TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Neanurme küla veevärk
Aadressid
  • Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Põltsamaa Vesi OÜ
Aadress
Pärna tn 1, 48105 Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Telefon
+372 7762260
Veebiaadress
http://www.poltsamaavh.ee/
E-post
info@poltsamaavh.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
18 proovivõttu (lehekülg 1/2)
16. mai 2022 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Raud µg/l <20 200
Nitrit mg/l 0.02 0.5
Naatrium mg/l 26 200
Nitraat mg/l 35 50
Sulfaat mg/l 19 250
26. aprill 2022 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Elektrijuhtivus μS/cm 714 2500
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
26. aprill 2022 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 6 ebaloomulike muutusteta
Elektrijuhtivus μS/cm 684 2500
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
17. september 2021 Neanurme küla pärast veetöötlust Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Nitraat mg/l 25 50
Kloriid mg/l 209 250
26. juuli 2021 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Nitraat mg/l 71 50
06. aprill 2021 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 690 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l <20 200
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
26. mai 2020 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l <20 200
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Elektrijuhtivus μS/cm 560 2500
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
16. aprill 2019 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 603 2500
Raud µg/l <20 200
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C (villitavas vees) PMÜ/ 1ml 96 100
04. aprill 2018 Neanurme küla pärast veetöötlust Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 568 2500
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Raud µg/l <20 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
11. aprill 2017 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 621 2500
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0