TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Pauastvere küla (autopesula, auto ülevaatuse juures asuv)
Aadressid
  • Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Põltsamaa Vesi OÜ
Aadress
Pärna tn 1, 48105 Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Telefon
+372 7762260
Veebiaadress
http://www.poltsamaavh.ee/
E-post
info@poltsamaavh.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
10 proovivõttu
06. aprill 2021 Pauastvere ülevaatuse juures Lustivere tee 7, Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Raud µg/l <20 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 631 2500
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
26. mai 2020 Takuaru kinnistu, Pauastvere küla Töökoja tee 6, Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 557 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
16. aprill 2019 Pauastvere - autopesula juures Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Kolooniate arv 22 °C (villitavas vees) PMÜ/ 1ml 13 100
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 536 2500
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Hägusus (NTU) NTU <1
Raud µg/l <20 200
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
25. veebruar 2015 Pulli kinnistu, Võhmanõmme küla Pulli, Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
25. veebruar 2015 Takuaru kinnistu, Pauastvere küla Töökoja tee 6, Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
04. veebruar 2015 Pauastvere-Võhmanõmme küla pumbamaja peale rauaärastusfiltrit Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
04. veebruar 2015 Pauastvere-Võhmanõmme küla pumbamaja peale rauaärastusfiltrit Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 4
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 567 2500
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Raud µg/l 39 200
Ammoonium mg/l 0.03 0.50
16. oktoober 2014 Pauastvere-Võhmanõmme küla pumbamaja peale rauaärastusfiltrit Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
16. oktoober 2014 Pauastvere-Võhmanõmme küla pumbamaja peale rauaärastusfiltrit Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
16. oktoober 2014 Pauastvere-Võhmanõmme küla pumbamaja peale rauaärastusfiltrit Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Elektrijuhtivus μS/cm 555 2500
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Benseen µg/l <0.1 1.0
Tsüaniid µg/l <3 50
Alumiinium µg/l 35 200
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 14
Boor mg/l <0.06 1.0
Vesinikkarbonaadid (mg/l) mg/l 372.2
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Kuivjääk mg/l 525
Nitraat mg/l 1.9 50
Hägusus (NTU) NTU 9.5
Raud µg/l 200 200
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.5 5.0
Ammoonium mg/l 0.04 0.50
Nitrit mg/l 0.067 0.5
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 7.8
Leelisus (mg-ekv/l) mg-ekv/l 6.1
Ühealuselised fenoolid µg/l <0.5
Kloriid mg/l 10.0 250
Fluoriid mg/l 0.24 1.5
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Sulfaat mg/l 57 250
Arseen µg/l 0.3 10
Antimon µg/l <0.3 5.0
Plii µg/l 0.5 10
Baarium mg/l 0.42
Kroom µg/l 0.3 50
Nikkel µg/l 1.9 20
Mangaan µg/l 17 50
Seleen µg/l <1.0 10
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Kaadmium µg/l <0.03 5.0
Vask mg/l <0.01 2.0
Magneesium mg/l 30.0
Naatrium mg/l 5.0 200
Kaalium mg/l <4
Kaltsium mg/l 98.5
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0