TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Pauastvere küla (autopesula, auto ülevaatuse juures asuv)
Aadressid
  • Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Põltsamaa Vesi OÜ
Aadress
Pärna tn 1, 48105 Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Telefon
+372 7762260, 5038510
Veebiaadress
http://www.poltsamaavh.ee/
E-post
Eda Joosep <[email protected]>
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
12 proovivõttu (lehekülg 1/2)
26. aprill 2023 Pauastvere ülevaatuse juures Lustivere tee 7, Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhnaläve indeks TON 1
maitseläve indeks TFN 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <5
Raud µg/l 27 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 32 ebaloomulike muutusteta
Elektrijuhtivus μS/cm 738 2500
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
25. oktoober 2022 Pauastvere ülevaatuse juures Lustivere tee 7, Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhnaläve indeks TON <2
maitseläve indeks TFN <2
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik <5
Raud µg/l <20 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Elektrijuhtivus μS/cm 720 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
06. aprill 2021 Pauastvere ülevaatuse juures Lustivere tee 7, Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Raud µg/l <20 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 631 2500
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
26. mai 2020 Takuaru kinnistu, Pauastvere küla Töökoja tee 6, Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 557 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
16. aprill 2019 Pauastvere - autopesula juures Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Kolooniate arv 22 °C (villitavas vees) PMÜ/ 1ml 13 100
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 536 2500
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Hägusus (NTU) NTU <1
Raud µg/l <20 200
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
25. veebruar 2015 Pulli kinnistu, Võhmanõmme küla Pulli, Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
25. veebruar 2015 Takuaru kinnistu, Pauastvere küla Töökoja tee 6, Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
04. veebruar 2015 Pauastvere-Võhmanõmme küla pumbamaja peale rauaärastusfiltrit Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
04. veebruar 2015 Pauastvere-Võhmanõmme küla pumbamaja peale rauaärastusfiltrit Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 4
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 567 2500
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
Raud µg/l 39 200
Ammoonium mg/l 0.03 0.50
16. oktoober 2014 Pauastvere-Võhmanõmme küla pumbamaja peale rauaärastusfiltrit Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta