TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Luhamaa piiripunkti ühisveevärk
Aadressid
  • Luhamaa piiripunkt, Lütä küla, Setomaa vald, Võru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Saaremaa Toetava Hariduse Keskus
Aadress
Koolimaja, 94301 Kallemäe küla, Saaremaa vald, Saare maakond
Telefon
+372 4595833
Veebiaadress
E-post
sthk@sthk.edu.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
15 proovivõttu (lehekülg 1/2)
18. mai 2021 piiripunkti puhkeruum Mauri küla, Rõuge vald, Võru maakond
Ammoonium mg/l <0.02 0.50
Hägusus (FAU) FAU <0.5
Lõhnaläve indeks TON 1
maitseläve indeks TFN 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <0.5
Raud µg/l 61 200
Mangaan µg/l 16 50
Elektrijuhtivus μS/cm 736 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
09. september 2020 piiripunkti puhkeruum Mauri küla, Rõuge vald, Võru maakond
Ammoonium mg/l 0.36 0.50
Hüdrokarbonaat mg/l 456
KHT (Keemiline hapnikutarve) mg O/l 2.2
Kuivjääk mg/l 447
Nitrit mg/l 0.013 0.5
Vaba CO2 mg/l 35
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 7.6
Raud µg/l 3900 200
Kloriid mg/l 16 250
Nitraat mg/l <0.1 50
Sulfaat mg/l 17 250
Kaltsium mg/l 113
Magneesium mg/l 23
Kaalium mg/l 1.7
Naatrium mg/l 9.9 200
Elektrijuhtivus μS/cm 703 2500
Lahustunud hapnik % O2 küllastusastmest 33.9
Lahustunud hapnik mg/l 3.75
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Temperatuur 0C 10
27. mai 2019 piiripunkti puhkeruum Mauri küla, Rõuge vald, Võru maakond
Ammoonium mg/l <0.02 0.50
Hägusus (NTU) NTU 0.52
Lõhnaläve indeks TON <2
maitseläve indeks TFN <2
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5
Raud µg/l 130 200
Mangaan µg/l <10 50
Elektrijuhtivus μS/cm 720 2500
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
25. mai 2019 piiripunkti puhkeruum Mauri küla, Rõuge vald, Võru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
20. juuni 2018 piiripunkti puhkeruum Mauri küla, Rõuge vald, Võru maakond
Ammoonium mg/l 0.037 0.50
Hägusus (NTU) NTU 0.77
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik 8
Raud µg/l 76 200
Mangaan µg/l 24 50
20. juuni 2018 piiripunkti puhkeruum Mauri küla, Rõuge vald, Võru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
02. mai 2017 piiripunkti puhkeruum Mauri küla, Rõuge vald, Võru maakond
Raud µg/l 21 200
Mangaan µg/l 36 50
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik 5
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Ammoonium mg/l <0.02 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 733 2500
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
02. mai 2017 piiripunkti puhkeruum Mauri küla, Rõuge vald, Võru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
15. märts 2017 piiripunkti puhkeruum Mauri küla, Rõuge vald, Võru maakond
Raud µg/l 46 200
Mangaan µg/l 46 50
15. detsember 2016 piiripunkti puhkeruum Mauri küla, Rõuge vald, Võru maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 673 2500
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Mangaan µg/l 76 50
Raud µg/l 136 200
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Hägusus (NTU) NTU 1.5