TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Maarja Küla ühisveevärk
Aadressid
  • Haavassaare, Kiidjärve küla, Põlva vald, Põlva maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
SA "Maarja küla"
Aadress
Haavassaare/1, 63604 Kiidjärve küla, Põlva vald, Põlva maakond
Telefon
+372 55999645
Veebiaadress
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
15 proovivõttu (lehekülg 1/2)
17. märts 2022 Maarja Küla külakeskus Haavassaare talu, Kiidjärve küla, Vastse-Kuuste vald, Põlva maakond
Ammoonium mg/l <0.02 0.50
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhnaläve indeks TON <2
maitseläve indeks TFN <2
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <5
Raud µg/l <2 200
Mangaan µg/l <10 50
Elektrijuhtivus μS/cm 358 2500
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
17. märts 2022 Maarja Küla külakeskus Haavassaare talu, Kiidjärve küla, Vastse-Kuuste vald, Põlva maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
11. märts 2021 Maarja Küla külakeskus Haavassaare talu, Kiidjärve küla, Vastse-Kuuste vald, Põlva maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
11. märts 2021 Maarja Küla külakeskus Haavassaare talu, Kiidjärve küla, Vastse-Kuuste vald, Põlva maakond
Ammoonium mg/l <0.5 0.50
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhnaläve indeks TON >=2
maitseläve indeks TFN >=2
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik <5
Raud µg/l 45 200
Mangaan µg/l <10 50
Elektrijuhtivus μS/cm 371 2500
pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
14. mai 2020 Maarja Küla külakeskus Haavassaare talu, Kiidjärve küla, Vastse-Kuuste vald, Põlva maakond
Mangaan µg/l <10 50
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Sulfaat mg/l 1.8 250
Raud µg/l <20 200
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.3 5.0
Naatrium mg/l 84 200
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
Elektrijuhtivus μS/cm 246 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 21 ebaloomulike muutusteta
21. märts 2019 Maarja Küla külakeskus Haavassaare talu, Kiidjärve küla, Vastse-Kuuste vald, Põlva maakond
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Naatrium mg/l 78 200
Sulfaat mg/l 2.3 250
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.8 5.0
Raud µg/l <20 200
Mangaan µg/l <10 50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 161 ebaloomulike muutusteta
Elektrijuhtivus μS/cm 316 2500
02. oktoober 2018 Maarja Küla külakeskus Haavassaare talu, Kiidjärve küla, Vastse-Kuuste vald, Põlva maakond
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Mangaan µg/l <10 50
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Sulfaat mg/l 2.1 250
Raud µg/l 32 200
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.9 5.0
Naatrium mg/l 90 200
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
Elektrijuhtivus μS/cm 333 2500
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 27 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
14. veebruar 2017 Maarja Küla külakeskus Haavassaare talu, Kiidjärve küla, Vastse-Kuuste vald, Põlva maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 319 2500
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l <20 200
pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
Mangaan µg/l <10 50
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
05. september 2016 Maarja Küla külakeskus Haavassaare talu, Kiidjärve küla, Vastse-Kuuste vald, Põlva maakond
Raud µg/l <20 200
29. juuni 2016 Maarja Küla külakeskus Haavassaare talu, Kiidjärve küla, Vastse-Kuuste vald, Põlva maakond
Mangaan µg/l <10 50
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l 377 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0