TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Illuka vallamaja veevärk
Aadressid
  • Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
ALUTAGUSE HALDUS OÜ
Aadress
Kooli tn 7, 41301 Mäetaguse alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Telefon
+372 3366930
Veebiaadress
www.alutagusehaldus.ee
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
31 proovivõttu (lehekülg 1/4)
11. oktoober 2023 Illuka vallamaja Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 528 2500
Hägusus (NTU) NTU 1.1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 6 ebaloomulike muutusteta
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
pH pH ühik 7.94 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 23
26. september 2022 Illuka vallamaja Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
Hägusus (NTU) NTU 1.1
pH pH ühik 7.93 6.5 kuni 9.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Elektrijuhtivus μS/cm 529 2500
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <3
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
11. oktoober 2021 Illuka vallamaja Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Elektrijuhtivus μS/cm 526 2500
Hägusus (NTU) NTU 0.51
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 8.05 6.5 kuni 9.5
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 4 ebaloomulike muutusteta
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 6.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
07. oktoober 2020 Illuka vallamaja Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU 1.62
pH pH ühik 8.1 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 5 ebaloomulike muutusteta
Elektrijuhtivus μS/cm 523 2500
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 9.4
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
06. november 2019 Illuka vallamaja Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Mangaan µg/l <30 50
16. oktoober 2019 Illuka vallamaja Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Raud µg/l 45.7 200
Ammoonium mg/l 0.14 0.50
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 6.2
pH pH ühik 7.64 6.5 kuni 9.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.35 5.0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Kloriid mg/l 10.2 250
Sulfaat mg/l <2.8 250
Elektrijuhtivus μS/cm 498 2500
Hägusus (NTU) NTU 1
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
05. august 2019 Illuka vallamaja Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Sulfaat mg/l <2.8 250
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/250 ml 0 0
05. august 2019 Illuka vallamaja Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 61 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
pH pH ühik 7.93 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 8.8
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Elektrijuhtivus μS/cm 525 2500
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU 1.08
05. august 2019 Illuka vallamaja Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Clostridium perfringens (koos eostega) PMÜ/100ml 0 0
19. detsember 2018 Illuka vallamaja pumpla Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 5.5
pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Elektrijuhtivus μS/cm 460 2500
Ammoonium mg/l <0.08 0.50