TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Illuka vallamaja veevärk
Aadressid
  • Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
ALUTAGUSE HALDUS OÜ
Aadress
Kooli tn 7, 41301 Mäetaguse alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Telefon
+372 3366930
Veebiaadress
www.alutagusehaldus.ee
E-post
info@alutagusehaldus.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
26 proovivõttu (lehekülg 1/3)
16. oktoober 2019 Illuka vallamaja Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Raud µg/l 45.7 200
Ammoonium mg/l 0.14 0.50
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 6.2
pH pH ühik 7.64 6.5 kuni 9.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.35 5.0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Kloriid mg/l 10.2 250
Sulfaat mg/l <2.8 250
Elektrijuhtivus μS/cm 498 2500
Hägusus (NTU) NTU 1.0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
05. august 2019 Illuka vallamaja Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Sulfaat mg/l <2.8 250
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/250 ml 0 0
05. august 2019 Illuka vallamaja Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 61 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
pH pH ühik 7.93 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 8.8
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Elektrijuhtivus μS/cm 525 2500
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU 1.08
05. august 2019 Illuka vallamaja Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Clostridium perfringens (koos eostega) PMÜ/100ml 0 0
19. detsember 2018 Illuka vallamaja pumpla Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5.5
pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Elektrijuhtivus μS/cm 460 2500
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
27. detsember 2017 Illuka vallamaja Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Mangaan µg/l 484.5 50
07. detsember 2017 Illuka vallamaja Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Raud µg/l 24.5 200
Mangaan µg/l 569 50
01. august 2017 Illuka vallamaja Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Mangaan µg/l 27 50
Raud µg/l 71 200
02. mai 2017 Illuka vallamaja Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
28. aprill 2017 Illuka vallamaja Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Mangaan µg/l 32 50
Raud µg/l 22 200