TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Illuka vallamaja veevärk
Aadressid
  • Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
ALUTAGUSE HALDUS OÜ
Veebiaadress
www.alutagusehaldus.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
31 proovivõttu (lehekülg 1/4)
11. oktoober 2023 Illuka vallamaja Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 528 2500
Hägusus (NTU) NTU 1.1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 6 ebaloomulike muutusteta
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
pH pH ühik 7.94 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 23
26. september 2022 Illuka vallamaja Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
Hägusus (NTU) NTU 1.1
pH pH ühik 7.93 6.5 kuni 9.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Elektrijuhtivus μS/cm 529 2500
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <3
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
11. oktoober 2021 Illuka vallamaja Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Elektrijuhtivus μS/cm 526 2500
Hägusus (NTU) NTU 0.51
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 8.05 6.5 kuni 9.5
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 4 ebaloomulike muutusteta
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 6.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
07. oktoober 2020 Illuka vallamaja Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU 1.62
pH pH ühik 8.1 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 5 ebaloomulike muutusteta
Elektrijuhtivus μS/cm 523 2500
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 9.4
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
06. november 2019 Illuka vallamaja Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Mangaan µg/l <30 50
16. oktoober 2019 Illuka vallamaja Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Raud µg/l 45.7 200
Ammoonium mg/l 0.14 0.50
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 6.2
pH pH ühik 7.64 6.5 kuni 9.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.35 5.0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Kloriid mg/l 10.2 250
Sulfaat mg/l <2.8 250
Elektrijuhtivus μS/cm 498 2500
Hägusus (NTU) NTU 1
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
05. august 2019 Illuka vallamaja Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Sulfaat mg/l <2.8 250
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/250 ml 0 0
05. august 2019 Illuka vallamaja Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 61 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
pH pH ühik 7.93 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 8.8
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Elektrijuhtivus μS/cm 525 2500
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU 1.08
05. august 2019 Illuka vallamaja Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Clostridium perfringens (koos eostega) PMÜ/100ml 0 0
19. detsember 2018 Illuka vallamaja pumpla Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 5.5
pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Elektrijuhtivus μS/cm 460 2500
Ammoonium mg/l <0.08 0.50