TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Illuka Tarakuse tee piirkonna veevärk
Aadressid
  • Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
ALUTAGUSE HALDUS OÜ
Aadress
Kooli tn 7, 41301 Mäetaguse alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Telefon
+372 3366930
Veebiaadress
www.alutagusehaldus.ee
E-post
info@alutagusehaldus.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
29 proovivõttu (lehekülg 1/3)
06. november 2019 Illuka Tarakuse tee Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Mangaan µg/l <30 50
16. oktoober 2019 Illuka Tarakuse tee Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
pH pH ühik 7.61 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l 167 200
Sulfaat mg/l <2.8 250
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 8.5
Ammoonium mg/l 0.16 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 544 2500
Hägusus (NTU) NTU 1.57
Kloriid mg/l 4.1 250
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.38 5.0
05. august 2019 Tarakuse tee pumbamaja Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/250 ml 0 0
Sulfaat mg/l <2.8 250
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
05. august 2019 Illuka Tarakuse tee Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Hägusus (NTU) NTU 1.38
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 569 2500
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 11.3
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
05. august 2019 Tarakuse tee pumbamaja Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Clostridium perfringens (koos eostega) PMÜ/100ml 0 0
19. detsember 2018 Illuka Tarakuse tee Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 511 2500
Hägusus (NTU) NTU 1.43
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.89 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l 48.4 200
Kloriid mg/l 15.9 250
Nitrit mg/l <0.004 0.5
Nitraat mg/l <1 50
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 6.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.48 5.0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Mangaan µg/l 274 50
Fluoriid mg/l 0.55 1.5
Ammoonium mg/l 0.17 0.50
Sulfaat mg/l 4.8 250
27. detsember 2017 Illuka Tarakuse tee Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Mangaan µg/l 117.5 50
07. detsember 2017 Illuka Tarakuse tee Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Mangaan µg/l 180 50
Raud µg/l 10.5 200
25. oktoober 2017 Illuka Tarakuse tee Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Vesinikkarbonaadid (mg/l) mg/l 381.4
Sulfaat mg/l 0.6 250
Raud µg/l 28 200
Nitrit mg/l 0.008 0.5
Nitraat mg/l 0.05 50
Mangaan µg/l 225 50
Kloriid mg/l 8.16 250
Fluoriid mg/l 0.25 1.5
Ammoonium mg/l 0.04 0.50
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 506 2500
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.7 5.0
Lõhn (pallides) pall 0
Hägusus (NTU) NTU <1
Värvus (kraadides) kraadi <1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 18 ebaloomulike muutusteta
01. august 2017 Illuka Tarakuse tee Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Raud µg/l 51 200
Mangaan µg/l 27 50