TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Jõulumäe Tervisespordikeskus
Aadressid
  • Jõulumäe tervisekeskus, Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
SA Jõulumäe Tervisespordikeskus
Aadress
Jõulumäe tervisekeskus, Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond
Telefon
+372 4456117
Veebiaadress
http://joulumae.ee/index.php?id=1
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
16 proovivõttu (lehekülg 1/2)
06. juuni 2022 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 591 2500
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhnaläve indeks TON 1
maitseläve indeks TFN 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 2.5
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 16 ebaloomulike muutusteta
22. november 2021 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond
Raud µg/l 90 200
24. mai 2021 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Raud µg/l 765.6 200
Sulfaat mg/l <3 250
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 654 2500
Kloriid mg/l 89 250
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 6
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Ammoonium mg/l 0.27 0.50
Mangaan µg/l 13.5 50
Boor mg/l 0.252 1.0
Naatrium mg/l 45.6 200
Fluoriid mg/l 0.81 1.5
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
Hägusus (NTU) NTU 4.3
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.8 5.0
27. oktoober 2020 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond
Plii µg/l 0.13 10
29. september 2020 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 665 2500
Hägusus (NTU) NTU 7
Lõhnaläve indeks TON 1
maitseläve indeks TFN 1
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Tsüaniid µg/l <3 50
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 2.2
Antimon µg/l 0.29 5.0
Arseen µg/l <0.05 10
Kaadmium µg/l 0.03 5.0
Kroom µg/l <0.5 50
Nikkel µg/l 3.5 20
Plii µg/l 11 10
Seleen µg/l <0.05 10
Vask mg/l 0.077 2.0
Elavhõbe µg/l <0.015 1.0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
30. september 2019 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 662 2500
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU 0.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3.1
Raud µg/l 27 200
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
17. detsember 2018 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond
Triklorometaan μg/l? 0.03
Trihalometaanide summa µg/l 0 100
Ammoonium mg/l 0.24 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 664 2500
Hägusus (NTU) NTU 0.64
Lõhnaläve indeks TON 1
maitseläve indeks TFN 1
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 2
Raud µg/l 20 200
Benseen µg/l 0.1 1.0
Bromodiklorometaan μg/l 0.1
Dibromoklorometaan μg/l 0.1
1,2-dikloroetaan µg/l 0.1 3.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l 0.1 10
Bromoform μg/l 0.1
06. detsember 2018 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
07. november 2017 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond
Raud µg/l 32 200
25. september 2017 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 17 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Alumiinium µg/l <10 200
Raud µg/l 1140 200