TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Vudila Mängumaa veevärgivesi
Aadressid
  • Vudila, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Vudila Mängumaa OÜ
Veebiaadress
http://vudila.ee/
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
21 proovivõttu (lehekülg 1/3)
31. juuli 2023 Vudila Mängumaa köök Vudila, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond
Ammoonium mg/l 0.33 0.50
05. juuli 2023 Vudila Mängumaa köök Vudila, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Mangaan µg/l <10 50
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 435 2500
Ammoonium mg/l 0.57 0.50
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 2
Raud µg/l 100 200
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 9 ebaloomulike muutusteta
13. detsember 2021 Vudila Mängumaa köök Vudila, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 396 2500
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml >300 ebaloomulike muutusteta
16. juuni 2020 Vudila Mängumaa köök Vudila, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond
Raud µg/l 98 200
03. juuni 2020 Vudila Mängumaa köök Vudila, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Elektrijuhtivus μS/cm 578 2500
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Raud µg/l 223 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
12. august 2019 Vudila Mängumaa köök Vudila, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond
Raud µg/l 964 200
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
04. detsember 2018 Vudila Mängumaa köök Vudila, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond
Raud µg/l 145 200
07. november 2018 Vudila Mängumaa köök Vudila, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond
Raud µg/l 693 200
23. juuli 2018 Vudila Mängumaa köök Vudila, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond
Ammoonium mg/l 0.2 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 434 2500
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU 2
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Raud µg/l 361 200
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
04. juuli 2018 Vudila Mängumaa köök Vudila, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0