TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Raasiku õlletsehhi veevärk
Aadressid
  • Meierei tn 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Raasiku Õlletehase kaubandus OÜ
Aadress
Meierei tn 3, 75203 Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond
Telefon
Veebiaadress
www.raasiku-olletehas.ee
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
15 proovivõttu (lehekülg 1/2)
27. september 2022 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 5 ebaloomulike muutusteta
22. september 2022 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 3
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
Ammoonium mg/l 0.24 0.50
Kloriid mg/l 63 250
Elektrijuhtivus μS/cm 609 2500
pH pH ühik 7.1 6.5 kuni 9.5
Naatrium mg/l 70 200
Mangaan µg/l 17 50
Raud µg/l 180 200
24. mai 2021 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <2
Sulfaat mg/l 26 250
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 607 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Mangaan µg/l 13 50
Ammoonium mg/l 0.31 0.50
Naatrium mg/l 68.7 200
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.64 5.0
Raud µg/l 240 200
pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
03. august 2017 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
03. august 2017 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
trans-Heptakloorepoksiid (e. heptakloor-endoepoksiid) µg/l ei leitud 0.03
Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Heksaklorobenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Diasinoon µg/l ei leitud 0.1
03. august 2017 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Sulfaat mg/l 29 250
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Kloriid mg/l 66 250
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.64 5.0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Naatrium mg/l 71.4 200
Nikkel µg/l <1 20
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
Seleen µg/l <1 10
Boor mg/l 0.57 1.0
Ammoonium mg/l 0.19 0.50
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <2
Mangaan µg/l 8 50
Kroom µg/l <0.2 50
Vask mg/l 0.002 2.0
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Fluoriid mg/l 0.92 1.5
Elektrijuhtivus μS/cm 649 2500
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU >1
Nitrit mg/l 0.016 0.5
Raud µg/l 18 200
Nitraat mg/l <0.45 50
Benseen µg/l <0.1 1.0
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Alumiinium µg/l <10 200
Plii µg/l <0.1 10
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
Antimon µg/l <0.1 5.0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Arseen µg/l <0.1 10
Tsüaniid µg/l <3 50
22. august 2016 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 50 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
22. august 2016 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Mangaan µg/l <5 50
Nitraat mg/l 0.82 50
Hägusus (NTU) NTU <1
Raud µg/l 30 200
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.1 5.0
Ammoonium mg/l 0.04 0.50
Nitrit mg/l 0.15 0.5
Kloriid mg/l 68 250
Fluoriid mg/l 0.74 1.5
Elektrijuhtivus μS/cm 645 2500
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
Sulfaat mg/l 29 250
Naatrium mg/l 64.5 200
22. juuli 2015 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml >300 ebaloomulike muutusteta
22. juuli 2015 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <2
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Nitraat mg/l <0.45 50
Hägusus (NTU) NTU 1.6
Raud µg/l 29 200
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.56 5.0
Ammoonium mg/l 0.15 0.50
Nitrit mg/l 0.063 0.5
Kloriid mg/l 61 250
Fluoriid mg/l 0.93 1.5
Elektrijuhtivus μS/cm 538 2500
pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
Sulfaat mg/l 26 250
Mangaan µg/l <5 50
Naatrium mg/l 70.6 200