TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Uuesalu piirkond
Aadressid
  • Uuesalu, Rae vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS ELVESO
Aadress
Ehituse 9, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Telefon
+372 6031480
Veebiaadress
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
60 proovivõttu (lehekülg 1/6)
15. veebruar 2024 Uuesalu LPK Uuesalu, Rae vald, Harju maakond
Mangaan µg/l <10 50
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 525 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <2
Raud µg/l <30 200
15. veebruar 2024 Uuesalu LPK Uuesalu, Rae vald, Harju maakond
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
19. september 2023 Saarma tee TH nr: 1302 Saarma tee, Uuesalu küla, Rae vald, Harju maakond
Üldkaredus (mmol) mmol/l 1.3
Mangaan µg/l <10 50
pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 315 2500
Nitrit mg/l <0.01 0.5
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Jääkkloor (vaba) mg/l <0.05 0.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 3
Jääkkloor (üld) mg/l <0.05
Raud µg/l 39 200
19. september 2023 Saarma tee TH nr: 1302 Saarma tee, Uuesalu küla, Rae vald, Harju maakond
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 52 ebaloomulike muutusteta
23. august 2023 Uuesalu Lasteaed Uuesalu, Rae vald, Harju maakond
Mangaan µg/l <10 50
pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 341 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <2
Raud µg/l <30 200
Üldkaredus (mmol) mmol/l 1.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
23. august 2023 Uuesalu Lasteaed Uuesalu, Rae vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
02. veebruar 2023 Ilvese tee TH Uuesalu, Rae vald, Harju maakond
Üldkaredus (mmol) mmol/l 1.5
Mangaan µg/l <10 50
pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 296 2500
Nitrit mg/l <0.01 0.5
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 2
Jääkkloor (üld) mg/l <0.05
Raud µg/l 46 200
Jääkkloor (vaba) mg/l <0.05 0.5
02. veebruar 2023 Ilvese tee TH Uuesalu, Rae vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 16 ebaloomulike muutusteta
25. jaanuar 2023 Uuesalu Lasteaed Uuesalu, Rae vald, Harju maakond
Üldkaredus (mmol) mmol/l 1.4
Mangaan µg/l <10 50
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 295 2500
Nitrit mg/l <0.01 0.5
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Jääkkloor (vaba) mg/l <0.05 0.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 4
Jääkkloor (üld) mg/l <0.05
Raud µg/l <30 200
25. jaanuar 2023 Uuesalu Lasteaed Uuesalu, Rae vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta