TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Uuesalu piirkond
Aadressid
  • Uuesalu, Rae vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS ELVESO
Aadress
Ehituse 9, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Telefon
+372 6031480
Veebiaadress
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
54 proovivõttu (lehekülg 1/6)
02. veebruar 2023 Ilvese tee TH Uuesalu, Rae vald, Harju maakond
Üldkaredus (mmol) mmol/l 1.5
Mangaan µg/l <10 50
pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 296 2500
Nitrit mg/l <0.01 0.5
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 2
Jääkkloor (üld) mg/l <0.05
Raud µg/l 46 200
Jääkkloor (vaba) mg/l <0.05 0.5
02. veebruar 2023 Ilvese tee TH Uuesalu, Rae vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 16 ebaloomulike muutusteta
25. jaanuar 2023 Uuesalu Lasteaed Uuesalu, Rae vald, Harju maakond
Üldkaredus (mmol) mmol/l 1.4
Mangaan µg/l <10 50
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 295 2500
Nitrit mg/l <0.01 0.5
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Jääkkloor (vaba) mg/l <0.05 0.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 4
Jääkkloor (üld) mg/l <0.05
Raud µg/l <30 200
25. jaanuar 2023 Uuesalu Lasteaed Uuesalu, Rae vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
14. september 2022 Uuesalu Lasteaed Uuesalu, Rae vald, Harju maakond
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
14. september 2022 Uuesalu Lasteaed Uuesalu, Rae vald, Harju maakond
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 3
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
Tsüaniid µg/l <3 50
Oksüdeeritavus mg/l O2 2.4 5.0
Üldkaredus (mmol) mmol/l 1.81
Sulfaat mg/l 10 250
Arseen µg/l <0.2 10
Antimon µg/l <0.3 5.0
Plii µg/l <0.3 10
Kroom µg/l <0.4 50
Naatrium mg/l 16.6 200
Nikkel µg/l <2 20
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Nitraat mg/l 0.6 50
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Seleen µg/l <2 10
Kaadmium µg/l <0.2 5.0
Benseen µg/l <0.1 1.0
Raud µg/l <12 200
Jääkkloor (üld) mg/l <0.05
Boor mg/l 0.17 1.0
Tolueen ug/l <0.2
Alumiinium µg/l <8 200
Fluoriid mg/l 0.53 1.5
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
Jääkkloor (vaba) mg/l <0.05 0.5
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Nitrit mg/l <0.01 0.5
Kloriid mg/l 32 250
Elektrijuhtivus μS/cm 329 2500
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Mangaan µg/l <3 50
Vask mg/l 0.007 2.0
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Elavhõbe µg/l <0.4 1.0
14. september 2022 Uuesalu Lasteaed Uuesalu, Rae vald, Harju maakond
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
Diasinoon µg/l ei leitud 0.1
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
Heksaklorobenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
Heptakloorepoksiid (isomeeride summa) ng/l ei leitud 30
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
13. jaanuar 2022 Uuesalu Lasteaed Uuesalu, Rae vald, Harju maakond
Mangaan µg/l <10 50
pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 276 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 4
Raud µg/l 35 200
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 1.05
13. jaanuar 2022 Uuesalu Lasteaed Uuesalu, Rae vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
10. november 2021 Uuesalu Lasteaed Uuesalu, Rae vald, Harju maakond
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 1.94
pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 3
Mangaan µg/l 9 50
Elektrijuhtivus μS/cm 423 2500
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Raud µg/l <30 200
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2