TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Uuesalu piirkond
Aadressid
  • Uuesalu, Rae vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS ELVESO
Aadress
Ehituse 9, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Telefon
+372 6031480
Veebiaadress
E-post
info@elveso.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
47 proovivõttu (lehekülg 1/5)
13. jaanuar 2022 Uuesalu Lasteaed Uuesalu, Rae vald, Harju maakond
Mangaan µg/l <10 50
pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 276 2500
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 4
Raud µg/l 35 200
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 1.05
13. jaanuar 2022 Uuesalu Lasteaed Uuesalu, Rae vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
10. november 2021 Uuesalu Lasteaed Uuesalu, Rae vald, Harju maakond
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 1.94
pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3
Mangaan µg/l 9 50
Elektrijuhtivus μS/cm 423 2500
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Raud µg/l <30 200
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
10. november 2021 Uuesalu Lasteaed Uuesalu, Rae vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 11 ebaloomulike muutusteta
07. september 2021 Uuesalu Lasteaed Uuesalu, Rae vald, Harju maakond
Vask mg/l 0.007 2.0
Mangaan µg/l <3.0 50
Fluoriid mg/l 0.43 1.5
Alumiinium µg/l <8.0 200
Boor mg/l 0.159 1.0
Raud µg/l 17 200
Nitraat mg/l 0.68 50
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
Tsüaniid µg/l <3 50
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 1.44
Naatrium mg/l 16.6 200
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Benseen µg/l <0.1 1.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Kaadmium µg/l <0.2 5.0
Seleen µg/l <2.0 10
Nikkel µg/l <2.0 20
Kroom µg/l <0.3 50
Plii µg/l <0.2 10
Antimon µg/l <0.2 5.0
Arseen µg/l <0.2 10
Sulfaat mg/l 11 250
pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 422 2500
Kloriid mg/l 40 250
Nitrit mg/l <0.010 0.5
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.8 5.0
Jääkkloor (vaba) mg/l <0.05 0.5
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 10
Elavhõbe µg/l <0.4 1.0
07. september 2021 Uuesalu Lasteaed Uuesalu, Rae vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
07. september 2021 Uuesalu Lasteaed Uuesalu, Rae vald, Harju maakond
Pestitsiidide summa µg/l Ei leitud 0.50
20. aprill 2021 Uuesalu Lasteaed Uuesalu, Rae vald, Harju maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
20. aprill 2021 Uuesalu Lasteaed Uuesalu, Rae vald, Harju maakond
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Raud µg/l 38 200
Elektrijuhtivus μS/cm 413 2500
pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
Mangaan µg/l <10 50
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 1.7
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
17. märts 2021 Uuesalu Lasteaed Uuesalu, Rae vald, Harju maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 542 2500
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 4
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Raud µg/l 17 200
Mangaan µg/l <10 50
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 2.35