TagasiTagasi
Supluskoht
Supluskoha nimetus
Kassari supluskoht
Aadress
Kassari küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Veekogu liik
meri
Veekogu nimi
Kassari-õunakulahe rannikuvesi
Suplusvee profiil
Valdaja andmed
Nimi
Käina Osavalla Valitsus
Aadress
Hiiu mnt 28, 92101 Käina alevik, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Telefon
Veebiaadress
E-post
kaina@hiiumaa.ee
Lisainfo
Kvaliteediklass
2021 - Ei ole võimalik hinnata
2020 - Ei ole võimalik hinnata
2019 - Ei ole võimalik hinnata
2018 - Ei ole võimalik hinnata
2017 - Mitte piisava sagedusega uuritud
2016 - Mitte piisava sagedusega uuritud

Supluskoha nõuete kohta täpsemalt vaata SIIT

Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Näitaja Väärtus Kontrollväärtused Märkused
56 proovivõttu (lehekülg 1/6)
12. mai 2022 Kassari kiigeplatsi juurest
Escherichia coli PMÜ/100 ml <10 Väga hea veekvaliteet 1000
Soole enterokokid PMÜ/100 ml <10 Väga hea veekvaliteet 100
26. august 2021 Kassari kiigeplatsi juurest
Vibrio spp. Esinemine/1000 ml esineb Väga hea veekvaliteet
12. august 2021 Kassari kiigeplatsi juurest
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 1000
Soole enterokokid PMÜ/100 ml <3 Väga hea veekvaliteet 100
12. august 2021 Kassari kiigeplatsi juurest
Vibrio spp. Esinemine/1000 ml esineb Väga hea veekvaliteet
21. juuli 2021 Kassari kiigeplatsi juurest
Vibrio spp. Esinemine/1000 ml ei esine Väga hea veekvaliteet
07. juuli 2021 Kassari kiigeplatsi juurest
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 1000
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 7 Väga hea veekvaliteet 100
07. juuli 2021 Kassari kiigeplatsi juurest
Vibrio spp. Esinemine/1000 ml esineb Väga hea veekvaliteet
Esinevad: patogeenne Vibrio cholerae (mitte O1, mitte O139), mis ei põhjusta koolerat ja mittepatogeenne Vibrio aestuarianus.
09. juuni 2021 Kassari kiigeplatsi juurest
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 4 Väga hea veekvaliteet 100
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 1000
13. mai 2021 Kassari kiigeplatsi juurest
Escherichia coli PMÜ/100 ml <3 Väga hea veekvaliteet 1000
Soole enterokokid PMÜ/100 ml <3 Väga hea veekvaliteet 100
17. august 2020 Kassari kiigeplatsi juurest
Vibrio spp. Esinemine/1000 ml esineb Väga hea veekvaliteet