TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Tammiku Kodu hooldekodu veevärk
Aadressid
  • Tammikukodu, 46629 Obja küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Tammiku Kodu
Aadress
Obja küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond, 46629 Obja küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Telefon
+372 5269408
Veebiaadress
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
23 proovivõttu (lehekülg 1/3)
26. juuli 2023 Tammiku kodu köök Obja küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 550 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.29 6.5 kuni 9.5
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 6.4
28. veebruar 2023 Tammiku kodu köök Obja küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
11. mai 2022 Tammiku kodu köök Obja küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 3 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
25. aprill 2022 Tammiku kodu köök Obja küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 7 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 62 ebaloomulike muutusteta
08. märts 2022 Tammiku kodu köök Obja küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 6.8
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.31 6.5 kuni 9.5
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 212 ebaloomulike muutusteta
Elektrijuhtivus μS/cm 605 2500
Hägusus (NTU) NTU 0.65
28. aprill 2021 Tammiku kodu köök Obja küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 576 2500
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 4.8
pH pH ühik 7.35 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU <0.5
23. juuli 2020 Tammiku kodu köök Obja küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 564 2500
Hägusus (NTU) NTU 0.56
pH pH ühik 7.21 6.5 kuni 9.5
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
09. aprill 2019 Tammiku kodu köök Obja küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
pH pH ühik 7.32 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Elektrijuhtivus μS/cm 624 2500
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml <4 0
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 4.7
10. mai 2018 Tammiku kodu köök Obja küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <3
pH pH ühik 7.14 6.5 kuni 9.5
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 548 2500
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
16. mai 2017 Tammiku kodu köök Obja küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Hägusus (NTU) NTU <0.5
pH pH ühik 7.13 6.5 kuni 9.5
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 3.8
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Elektrijuhtivus μS/cm 549 2500
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1