TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Mõedaku Puhkekeskuse veevärk
Aadressid
  • Puhkebaasi, 46708 Mõedaka küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Rägavere Valla Huviklubi
Aadress
Ulvi küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond, 46701 Ulvi küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Telefon
+372 5117888
Veebiaadress
E-post
metsla.rene@gmail.com
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
28 proovivõttu (lehekülg 1/3)
14. juuni 2022 Mõedaku spordibaasi köök Mõedaka küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 559 2500
Hägusus (NTU) NTU 2.65
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 91 ebaloomulike muutusteta
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 6.82 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 7.3
25. mai 2022 Mõedaku spordibaasi köök Mõedaka küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
25. mai 2022 Mõedaku spordibaasi köök Mõedaka küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
25. mai 2022 Mõedaku spordibaasi köök Mõedaka küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Tsüaniid µg/l <3 50
Naatrium mg/l 4.2 200
Seleen µg/l <2.0 10
07. september 2021 Mõedaku spordibaasi köök Mõedaka küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 11 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5.7
pH pH ühik 7.45 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU 1.24
Elektrijuhtivus μS/cm 640 2500
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 37 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
02. juuni 2021 Mõedaku spordibaasi köök Mõedaka küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Fluoriid mg/l 0.23 1.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.63 5.0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 37 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml <3 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
14. jaanuar 2021 Mõedaku spordibaasi köök Mõedaka küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.62 5.0
Üldkaredus (mmol) mmol/l 3.45
Raud µg/l 39 200
Mangaan µg/l <0.5 50
29. september 2020 Mõedaku spordibaasi köök Mõedaka küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.42 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU 2.0
Elektrijuhtivus μS/cm 643 2500
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 8 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 14.8
29. september 2020 Mõedaku spordibaasi köök Mõedaka küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Kroom µg/l <0.2 50
Seleen µg/l <1.0 10
Vask mg/l 0.006 2.0
06. august 2019 Mõedaku spordibaasi köök Mõedaka küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5.5
pH pH ühik 7.28 6.5 kuni 9.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 646 2500
Hägusus (NTU) NTU 0.78
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1