TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Järvselja küla ühisveevärk
Aadressid
  • Järvselja küla, Kastre vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Emajõe Veevärk
Aadress
Sõbra tn 56, 50106 Tartu linn, Tartu linn
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
E-post
evv@evv.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
26 proovivõttu (lehekülg 1/3)
10. juuni 2020 Järvselja pumpla, peale rauaemalduse filtrit Järvselja küla, Kastre vald, Tartu maakond
Mangaan µg/l <10 50
Raud µg/l 142 200
08. mai 2020 Järvselja söökla Järvselja küla, Kastre vald, Tartu maakond
Ammoonium mg/l 0.05 0.50
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 332 2500
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Hägusus (NTU) NTU <1
Raud µg/l 23 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Mangaan µg/l <10 50
06. mai 2020 Järvselja söökla Järvselja küla, Kastre vald, Tartu maakond
Raud µg/l 97 200
Jääkkloor (üld) mg/l 0.2
Jääkkloor (vaba) mg/l 0.2 0.5
29. aprill 2020 Järvselja söökla Järvselja küla, Kastre vald, Tartu maakond
Jääkkloor (üld) mg/l 1.7
Naatrium mg/l 91 200
Jääkkloor (vaba) mg/l 1.4 0.5
Raud µg/l 53 200
19. september 2019 Järvselja söökla Järvselja küla, Kastre vald, Tartu maakond
Naatrium mg/l 76 200
Raud µg/l 186 200
Jääkkloor (üld) mg/l <0.1 0.2 kuni 0.5
22. mai 2019 Järvselja söökla Järvselja küla, Kastre vald, Tartu maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU <1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Mangaan µg/l 16 50
Raud µg/l 186 200
Ammoonium mg/l 0.05 0.50
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 283 2500
27. november 2018 Järvselja pumpla, peale rauaemalduse filtrit Järvselja küla, Kastre vald, Tartu maakond
Mangaan µg/l 15 50
24. oktoober 2018 Järvselja söökla Järvselja küla, Kastre vald, Tartu maakond
Mangaan µg/l 82 50
Raud µg/l 81 200
Naatrium mg/l 6.3 200
25. mai 2018 Järvselja söökla Järvselja küla, Kastre vald, Tartu maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
14. juuni 2017 Järvselja söökla Järvselja küla, Kastre vald, Tartu maakond
Mangaan µg/l <10 50