TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Järvselja küla ühisveevärk
Aadressid
  • Järvselja küla, Kastre vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Emajõe Veevärk
Aadress
Sõbra tn 56, 50106 Tartu linn, Tartu linn
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
29 proovivõttu (lehekülg 1/3)
29. november 2023 Järvselja söökla Järvselja küla, Kastre vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 383 2500
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 12 ebaloomulike muutusteta
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhnaläve indeks TON 1
maitseläve indeks TFN 1
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik <5
Mangaan µg/l <10 50
Raud µg/l 56 200
29. juuni 2022 Järvselja pumpla, peale rauaemalduse filtrit Järvselja küla, Kastre vald, Tartu maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 337 2500
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Raud µg/l 132 200
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Mangaan µg/l 12 50
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 0.46
Jääkkloor (vaba) mg/l 0.1 0.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 11 ebaloomulike muutusteta
29. juuni 2022 Järvselja söökla Järvselja küla, Kastre vald, Tartu maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 5 ebaloomulike muutusteta
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l 72 200
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 345 2500
Mangaan µg/l 11 50
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 0.99
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Jääkkloor (vaba) mg/l 0.1 0.5
10. juuni 2020 Järvselja pumpla, peale rauaemalduse filtrit Järvselja küla, Kastre vald, Tartu maakond
Mangaan µg/l <10 50
Raud µg/l 142 200
08. mai 2020 Järvselja söökla Järvselja küla, Kastre vald, Tartu maakond
Ammoonium mg/l 0.05 0.50
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 332 2500
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Hägusus (NTU) NTU <1
Raud µg/l 23 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Mangaan µg/l <10 50
06. mai 2020 Järvselja söökla Järvselja küla, Kastre vald, Tartu maakond
Raud µg/l 97 200
Jääkkloor (üld) mg/l 0.2
Jääkkloor (vaba) mg/l 0.2 0.5
29. aprill 2020 Järvselja söökla Järvselja küla, Kastre vald, Tartu maakond
Jääkkloor (üld) mg/l 1.7
Naatrium mg/l 91 200
Jääkkloor (vaba) mg/l 1.4 0.5
Raud µg/l 53 200
19. september 2019 Järvselja söökla Järvselja küla, Kastre vald, Tartu maakond
Naatrium mg/l 76 200
Raud µg/l 186 200
Jääkkloor (üld) mg/l <0.1 0.2 kuni 0.5
22. mai 2019 Järvselja söökla Järvselja küla, Kastre vald, Tartu maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU <1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Mangaan µg/l 16 50
Raud µg/l 186 200
Ammoonium mg/l 0.05 0.50
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 283 2500
27. november 2018 Järvselja pumpla, peale rauaemalduse filtrit Järvselja küla, Kastre vald, Tartu maakond
Mangaan µg/l 15 50