TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi veevärk
Aadressid
  • Asse, Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Uhtjärve Ürgoru Nõiariik OÜ
Aadress
Uue-Antsla küla, Antsla vald, Võru maakond, 66501 Uue-Antsla küla, Antsla vald, Võru maakond
Telefon
+372 5045066
Veebiaadress
www.noiariik.ee
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
15 proovivõttu (lehekülg 1/2)
23. november 2022 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
Diasinoon µg/l ei leitud 0.1
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
Heksaklorobenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
Heptakloorepoksiid (isomeeride summa) ng/l ei leitud 30
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
Kloriid mg/l 7 250
Fluoriid mg/l 0.48 1.5
Mangaan µg/l <3 50
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
Vask mg/l 0.009 2.0
Elavhõbe µg/l <0.4 1.0
Oksüdeeritavus mg/l O2 3.2 5.0
Ammoonium mg/l 0.08 0.50
Nitrit mg/l <0.01 0.5
Tsüaniid µg/l <3 50
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 9
Naatrium mg/l 123 200
Elektrijuhtivus μS/cm 626 2500
pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
Sulfaat mg/l <3 250
Arseen µg/l 9.1 10
Antimon µg/l <0.3 5.0
Plii µg/l 0.6 10
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Kroom µg/l <0.4 50
Nikkel µg/l <2 20
Nitraat mg/l <0.5 50
Benseen µg/l <0.1 1.0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Raud µg/l 66 200
Boor mg/l 0.033 1.0
Hägusus (NTU) NTU <1
Seleen µg/l <2 10
Kaadmium µg/l <0.2 5.0
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Alumiinium µg/l <8 200
23. november 2022 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 29 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
09. veebruar 2021 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 661 2500
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
Mangaan µg/l <10 50
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml >300 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
03. november 2020 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Sulfaat mg/l 2.2 250
Raud µg/l 284 200
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 2.5 5.0
Naatrium mg/l 117 200
Mangaan µg/l 39 50
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Kloriid mg/l 2.5 250
Hägusus (NTU) NTU <1
Elektrijuhtivus μS/cm 488 2500
Ammoonium mg/l 0.07 0.50
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 75 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Nitraat mg/l <1 50
Nitrit mg/l <0.002 0.5
03. juuli 2019 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 479 2500
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Naatrium mg/l 114 200
Kloriid mg/l 2.5 250
Sulfaat mg/l 1.8 250
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.7 5.0
Raud µg/l 124 200
Mangaan µg/l 13 50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
17. oktoober 2018 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 136 ebaloomulike muutusteta
Raud µg/l 37 200
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Mangaan µg/l 12 50
18. september 2018 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond
Tsüaniid µg/l <3 50
Benseen µg/l <0.1 1.0
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Seleen µg/l <1 10
Nikkel µg/l 1 20
Kroom µg/l 0.2 50
Plii µg/l 0.5 10
Antimon µg/l 0.9 5.0
Arseen µg/l 1.6 10
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Bentasoon µg/l Ei leitud 0.1
DEET µg/l <0.02 0.1
Mangaan µg/l 234 50
Klopüraliid µg/l Ei leitud 0.1
Kloriid mg/l 12 250
Sulfaat mg/l 8.4 250
Raud µg/l 190 200
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 15
Hägusus (NTU) NTU 4.6
Tiametoksaam µg/l Ei leitud 0.1
Imidaklopriid μg/l Ei leitud 0.1
Tebufenosiid µg/l Ei leitud 0.1
Metobromuroon μg/l Ei leitud 0.1
Tsüprokonasool µg/l Ei leitud 0.1
Tebukonasool µg/l Ei leitud 0.1
Oksadiksüül µg/l Ei leitud 0.1
MCPP-p µg/l Ei leitud 0.1
MCPB µg/l Ei leitud 0.1
MCPA µg/l Ei leitud 0.1
Klotianidiin μg/l Ei leitud 0.1
Fluasifop µg/l Ei leitud 0.1
Triasulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
Triadimenool µg/l Ei leitud 0.1
Soksamiid µg/l Ei leitud 0.1
Protiokonasool-destio µg/l Ei leitud 0.1
Propikonasool µg/l Ei leitud 0.1
Prokloraas µg/l Ei leitud 0.1
Pendimetaliin µg/l Ei leitud 0.1
Paklobutrasool µg/l Ei leitud 0.1
Metüül-tiofeensulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
Metüül-metsulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
Metkonasool µg/l Ei leitud 0.1
Fluroksüpüür µg/l Ei leitud 0.1
Fenpropidiin µg/l Ei leitud 0.1
Aldikarb-sulfoon µg/l Ei leitud 0.1
Alakloor µg/l Ei leitud 0.1
2,4-D µg/l Ei leitud 0.1
2,4,5-T µg/l Ei leitud 0.1
Tsüanasiin µg/l Ei leitud 0.1
Triflumuroon µg/l Ei leitud 0.1
Tetrakonasool µg/l Ei leitud 0.1
Fenpropimorf µg/l Ei leitud 0.1
Fenbukonasool µg/l Ei leitud 0.1
Etofumesaat µg/l Ei leitud 0.1
Dodiin µg/l Ei leitud 0.1
Dinikonasool µg/l Ei leitud 0.1
Difenokonasool µg/l Ei leitud 0.1
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 8 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml >300 ebaloomulike muutusteta
Alumiinium µg/l <10 200
Boor mg/l 0.1 1.0
Oksüdeeritavus mg/l O2 4.5 5.0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 484 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Fluoriid mg/l <0.1 1.5
Naatrium mg/l 21 200
Nitrit mg/l 0.01 0.5
Nitraat mg/l 32 50
13. detsember 2017 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
Mangaan µg/l <10 50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
01. detsember 2016 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 395 2500
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Fluoriid mg/l 0.2 1.5
Naatrium mg/l 4.8 200
Nitrit mg/l 0.003 0.5
Nitraat mg/l <1 50
Kloriid mg/l 1 250
Sulfaat mg/l 1.3 250
Oksüdeeritavus mg/l O2 2.7 5.0
Raud µg/l 87 200
Mangaan µg/l 32 50
Alumiinium µg/l <10 200
Boor mg/l <0.1 1.0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
01. detsember 2016 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond
Vask mg/l 0.011 2.0
Kaadmium µg/l <0.05 5.0
Seleen µg/l <1 10
Nikkel µg/l <1 20
Kroom µg/l <0.4 50
Plii µg/l 0.1 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Arseen µg/l 1 10
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0