TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Küti küla veevärk
Aadressid
  • Küti küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Emajõe Veevärk
Aadress
Sõbra tn 56, 50106 Tartu linn, Tartu linn
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
25 proovivõttu (lehekülg 1/3)
18. aprill 2023 Küti elamu, Aravuse tee 10-1 Aravuse tee 10, 46626 Küti küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Ammoonium mg/l <0.02 0.50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 4 ebaloomulike muutusteta
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <5
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 574 2500
12. aprill 2022 Aravuse tee Küti küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 423 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 28 ebaloomulike muutusteta
16. märts 2021 Küti küla Aravuse tee 8-5 Küti küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Elektrijuhtivus μS/cm 490 2500
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
07. aprill 2020 asulasse minev toru Küti küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 4 ebaloomulike muutusteta
beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
Endriin µg/l Ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
Boor mg/l <0.1 1.0
trans-Heptakloorepoksiid (e. heptakloor-endoepoksiid) µg/l Ei leitud 0.03
p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 510 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Heksaklorobenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
Alumiinium µg/l <10 200
Raud µg/l <20 200
Mangaan µg/l <10 50
Sulfaat mg/l 23 250
Kloriid mg/l 2.9 250
Nitraat mg/l 6.2 50
Naatrium mg/l 3.4 200
Fluoriid mg/l 0.1 1.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.9 5.0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Nitrit mg/l <0.002 0.5
07. aprill 2020 asulasse minev toru Küti küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Tsüaniid µg/l <3 50
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Benseen µg/l <0.1 1.0
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Vask mg/l 0.002 2.0
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Arseen µg/l <0.1 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Plii µg/l 1 10
Kroom µg/l <0.2 50
Nikkel µg/l <1 20
Tolueen ug/l <0.2
Seleen µg/l <1 10
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
25. juuli 2019 Aravuse tee Küti küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/250 ml 0 0
25. juuli 2019 Aravuse tee Küti küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Clostridium perfringens (koos eostega) PMÜ/100ml 0 0
09. mai 2019 Küti küla Aravuse tee 8-5 Küti küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 55 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
09. aprill 2019 Küti küla Aravuse tee 8-5 Küti küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 820 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 14 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 65 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 10 0
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 561 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.43 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 7.1
09. aprill 2019 Küti küla Aravuse tee 8-5 Küti küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Sulfaat mg/l 16.4 250
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1