TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Viimsi ühendatud veevärk
Aadressid
  • Viimsi vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Viimsi Vesi
Aadress
Nelgi tee 1, 74001 Viimsi alevik, Viimsi vald, Harju maakond
Telefon
+372 6066848
Veebiaadress
E-post
info@viimsivesi.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
510 proovivõttu (lehekülg 1/51)
05. aprill 2022 Viimsi Pihlakodu Pärtlepõllu tee 2, Lubja küla, Viimsi vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5
Raud µg/l 24 200
Mangaan µg/l <10 50
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.4 5.0
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Elektrijuhtivus μS/cm 1005 2500
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
10. november 2021 Randvere maja (Randvere lasteaed) Kibuvitsa tee 1, Randvere küla, Viimsi vald, Harju maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 65 ebaloomulike muutusteta
02. november 2021 Muuga hüdrant Muuga küla, Viimsi vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 73 ebaloomulike muutusteta
02. november 2021 Kirikaia tee Kirikaia tee, Randvere küla, Viimsi vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 4 ebaloomulike muutusteta
02. november 2021 Karukämbla veekaev Viimsi vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 52 ebaloomulike muutusteta
02. november 2021 Randvere maja (Randvere lasteaed) Kibuvitsa tee 1, Randvere küla, Viimsi vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml >300 ebaloomulike muutusteta
23. oktoober 2021 Randvere maja (Randvere lasteaed) Kibuvitsa tee 1, Randvere küla, Viimsi vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 1 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml >300 ebaloomulike muutusteta
23. oktoober 2021 Randvere maja (Randvere lasteaed) Kibuvitsa tee 1, Randvere küla, Viimsi vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 1 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 150 ebaloomulike muutusteta
23. oktoober 2021 Randvere maja (Randvere lasteaed) Kibuvitsa tee 1, Randvere küla, Viimsi vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 3 ebaloomulike muutusteta
23. oktoober 2021 Randvere maja (Randvere lasteaed) Kibuvitsa tee 1, Randvere küla, Viimsi vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 4 ebaloomulike muutusteta