TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Viimsi ühendatud veevärk
Aadressid
  • Viimsi vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Viimsi Vesi
Aadress
Nelgi tee 1, 74001 Viimsi alevik, Viimsi vald, Harju maakond
Telefon
+372 6066848
Veebiaadress
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
648 proovivõttu (lehekülg 1/65)
13. juuli 2023 Pargi maja (Pargi lasteaed) Pargi tee, 3, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 5 ebaloomulike muutusteta
31. mai 2023 Pargi maja (Pargi lasteaed) Pargi tee, 3, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harju maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 243 ebaloomulike muutusteta
11. mai 2023 Karulaugu maja (Karulaugu lasteaed) Randvere tee, 18, Haabneeme alevik, Viimsi vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
11. mai 2023 Viimsi aiakeskus Muuli tee 8, Miiduranna küla, Viimsi vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
11. mai 2023 Laanelinnu Lasteaed Viimsi vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
11. mai 2023 Leppneeme maja (Leppneeme lasteaed) Leppniidu tee, 1, Leppneeme küla, Viimsi vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
11. mai 2023 Randvere maja (Randvere lasteaed) Kibuvitsa tee 1, Randvere küla, Viimsi vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
11. mai 2023 Pargi maja (Pargi lasteaed) Pargi tee, 3, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harju maakond
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
Tsüaniid µg/l <3 50
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Kaadmium µg/l <0.2 5.0
Seleen µg/l <2 10
Nikkel µg/l <2 20
Kroom µg/l <0.4 50
Plii µg/l <0.3 10
Antimon µg/l <0.3 5.0
Arseen µg/l <0.2 10
Sulfaat mg/l <3 250
pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
Kloriid mg/l 227 250
Nitrit mg/l <0.01 0.5
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.7 5.0
Hägusus (NTU) NTU <1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <2
Elavhõbe µg/l <0.4 1.0
Vask mg/l 0.004 2.0
Mangaan µg/l <3 50
Fluoriid mg/l 0.47 1.5
Alumiinium µg/l <8 200
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Naatrium mg/l 73.6 200
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Benseen µg/l <0.1 1.0
Elektrijuhtivus μS/cm 883 2500
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Tolueen ug/l <0.2
Raud µg/l <12 200
Nitraat mg/l 2 50
11. mai 2023 Viimsi aiakeskus Muuli tee 8, Miiduranna küla, Viimsi vald, Harju maakond
pH pH ühik 8 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 340 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 9
Raud µg/l <30 200
11. mai 2023 Karulaugu maja (Karulaugu lasteaed) Randvere tee, 18, Haabneeme alevik, Viimsi vald, Harju maakond
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 912 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <2
Raud µg/l <30 200